.

 

20 Decembrie 2010

contabilitateafirmei.ro

Noi precizari privind situatiile financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 13/12/2010)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 24 din 29/11/2010 pentru completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2009 privind intocmirea de catre institutiile de credit, in scop informativ, de situatii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

 

Data intrarii in vigoare: 13/12/2010

Ordinul introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Situatiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS prevazute la art. 1, precum si situatiile mentionate la art. 2 si 3 se intocmesc in limba romana si in moneda nationala si se publica pe pagina proprie de internet a fiecarei institutii de credit."

Conform Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2009, este vorba de setul de situatii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara intocmit de institutiile de credit, in scop informativ, pentru exercitiile financiare ale anilor 2009, 2010 si 2011. Aceste situatii sunt obtinute prin retratarea informatiilor prezentate in situatiile financiare anuale intocmite in baza evidentei contabile conforme cu directivele europene.
In acest sens, institutiile de credit vor intocmi o situatie care sa reflecte diferentele dintre tratamentul contabil conform Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si tratamentul prevazut de IFRS pentru fiecare element din formatul de bilant si cont de profit si pierdere, prevazut la pct. 22 si, respectiv, pct. 61 din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, insotita de explicatii detaliate.
Exceptie de la obligatia intocmirii acestui set de situatii financiare conforme cu IFRS fac sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit cu sediul in alt stat membru al Uniunii Europene si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit cu sediul intr-un stat nemembru al Uniunii Europene care indeplinesc conditiile prevazute la pct. 243 din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene. Aceste sucursale vor intocmi, in scop informativ, pentru exercitiile financiare ale anilor 2009, 2010 si 2011, o situatie care sa cuprinda elementele de bilant si cont de profit si pierdere, prevazute la pct. 241 din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, retratate conform tratamentelor contabile prevazute de IFRS.
Sucursalele trebuie sa reflecte diferentele dintre tratamentul contabil conform Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si tratamentul prevazut de IFRS doar pentru elementele de bilant si cont de profit si pierdere prevazute la pct. 241 din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, si trebuie sa fie insotita de explicatii detaliate.
 

Categorii: contabilitate | situatii financiare | declaratii fiscale
Cuvinte cheie: situatii financiare anuale | institutii de credit | situati financiare institutii de credit

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics