.

 

07 Iunie 2009

contabilitateafirmei.ro

Modificari privind decontul de taxa pe valoarea adaugata

(Ordin nr. 1166 din 29/05/2009)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 1166 din 29/05/2009 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.746/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) - Decont de taxa pe valoarea adaugata (M. Of. nr. 370 din 02/06/2009)

 

O prima modificare se refera la termenul de depunere. Avand in vedere ca primele doua luni ale unui trimestru ar putea constituie perioada fiscala distincta (vezi articol), termenelor de depunere prevazute in varianta initiala li s-a adaugat unul nou, respectiv:

Potrivit modificarii, decontul de taxa pe valoarea adaugata urmeaza a fi depus pana la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele doua luni ale aceluiasi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde si operatiunile realizate in prima luna a acestuia. in situatia in care exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in prima sau in a treia luna a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile lit. a) din prezentul paragraf.

Totodata, in instructiunile de completare a decontului de taxa pe valoarea adaugata, randului 23 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "Randul 23 - se inscrie taxa pe valoarea adaugata efectiv dedusa pentru achizitiile prevazute la rd. 15-20:
- conform art. 145 si 1451 din Codul fiscal, in cazul persoanelor care efectueaza numai operatiuni cu drept de deducere. Nu se preia in acest rand taxa pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;
- conform art. 1451 si 147 din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile cu regim mixt, respectiv taxa preluata din coloanele jurnalului pentru cumparari*), in functie de destinatia achizitiilor, astfel:
- taxa aferenta achizitiilor destinate realizarii de operatiuni cu drept de deducere, cu exceptia achizitiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;
- taxa dedusa conform pro rata pentru achizitiile destinate realizarii atat de operatiuni cu drept de deducere, cat si de operatiuni fara drept de deducere, cu exceptia achizitiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;
- taxa aferenta achizitiilor destinate realizarii operatiunilor care nu dau drept de deducere nu se preia in acest rand. Totalul rd. 23 poate fi mai mic sau egal cu totalul de la rd. 15-20."

Categorii: contabilitate | fiscalitate | formulare
Cuvinte cheie: decont tva | termen depunere decont tva | completare decont tva

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics