www.contabilitateafirmei.ro, ulterior." />.

 

05 Iunie 2009

contabilitateafirmei.ro

Noi formualare pentru colectarea impozitelor si taxelor locale

(Ordin nr. 75 din 30/04/2009)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 75 din 30/04/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale (M. Of. nr. 364 din 29/05/2009)

 

Ordinul aproba un set de formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale. Modelele fiecaruia din formulare va fi prezentat pe www.contabilitateafirmei.ro, ulterior.

Formularele care fac obiectul ordinului sunt:

1 - Declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, în cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri cu destinatie de locuinta - Model ITL 026

2 - Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport -Model ITL 027

3 - Declaratie-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hoteliera -Model ITL 028

4 - Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole -Model ITL 029

5 - Proces-verbal pentru stabilirea impozitului si/sau taxei pe cladiri -Model ITL 030

6 - Proces-verbal pentru stabilirea impozitului si/sau taxei pe teren -Model ITL 031

7 - Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport -Model ITL 032

8 - Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone - Model ITL 033

9 - Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa - Model ITL 034

10 - Nota de plata - Model ITL 035

11 - Matricola pentru evidenta centralizata - Model ITL 036

12 - Registru de rol nominal unic - Model ITL 037

13 - Registru de rol alte venituri - Model ITL 038

14 - Extras de rol - Model ITL 039

15 - Borderou desfasurator al încasarilor - Model ITL 040

16 - Borderou debite/scaderi - Model ITL 041

17 - Proces-verbal de verificare gestionara - Model ITL 042

18 - Legitimatie control functionar public - Model ITL 043

19 - Legitimatie executare functionar public - Model ITL 044

20 - Ordin de serviciu - Model ITL 045

21 - Aviz de inspectie fiscala - Model ITL 046

22 - Invitatie - Model ITL 047

23 - Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri - Model ITL 048

24 - Proces-verbal pentru inspectie fiscala - Model ITL 049

25 - Nota explicativa - Model ITL 050

26 - Declaratie contribuabil - Model ITL 051

27 - Punct de vedere al contribuabilului la constatarile inspectiei - Model ITL 052

28 - Raport de inspectie fiscala - Model ITL 053

29 - Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala - Model ITL 054

30 - Dispozitie de urmarire - Model ITL 055

31 - Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii - Model ITL 056

32 - Înstiintare privind stingerea creantelor fiscale - Model ITL 057

33 - Cerere compensare - Model ITL 058

34 - Cerere restituire - Model ITL 059

35 - Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local - Model ITL 060

36 - Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa - Model ITL 061

37 - Certificat de nomenclatura stradala si adresa - Model ITL 062

38 - Cerere pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari - Model ITL 063

39 - Autorizatie de foraje si excavari - Model ITL 064

40 - Cerere pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu - Model ITL 065

41 - Autorizatie racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu - Model ITL 066

42 - Cerere pentru certificat producator - Model ITL 067

43 - Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate în baza autorizatiei de construire - Model ITL 068

44 - Titlu executoriu - Model ITL 069

45 - Proces-verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu - Model ITL 070

46 - Somatie - Model ITL 071

47 - Adeverinta de primire a somatiei - Model ITL 072

48 - Proces-verbal privind comunicarea somatiei - Model ITL 073

49 - Proces-verbal de identificare bunuri imobile - Model ITL 074

50 - Somatie privind executarea silita a bunurilor imobile - Model ITL 075

51 - Decizie de instituire a masurilor asiguratorii - Model ITL 076

52 - Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii - Model ITL 077

53 - Adresa de înfiintare a popririi - Model ITL 078

54 - Adresa de înfiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti - Model ITL 079

55 - Adresa de înfiintare a popririi asiguratorii - Model ITL 080

56 - Adresa de înfiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti - Model ITL 081

57 - Înstiintare poprire - Model ITL 082

58 - Decizie de raspundere solidara a tertului poprit cu debitorul urmarit - Model ITL 083

59 - Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile - Model ITL 084

60 - Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile - Model ITL 085

61 - Proces-verbal de numire a administratorului sechestru - Model ITL 086

62 - Proces-verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri mobile - Model ITL 087

63 - Proces-verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile - Model ITL 088

64 - Proces-verbal de predare-primire - Model ITL 089

65 - Anunt privind vânzarea pentru bunuri mobile - Model ITL 090

66 - Anunt privind vânzarea pentru bunuri imobile - Model ITL 091

67 - Proces-verbal de licitatie pentru bunuri mobile - Model ITL 092

68 - Proces-verbal de licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - Model ITL 093

69 - Document de vânzare-cumparare pentru bunuri mobile sechestrate - Model ITL 094

70 - Proces-verbal privind cheltuielile de executare silita - Model ITL 095

71 - Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silita - Model ITL 096

72 - Cerere pentru trecerea în proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse executarii silite - Model ITL 097
 

73 - Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse executarii silite - Model ITL 098

74 - Proces-verbal de constatare a insolvabilitatii - Model ITL 099

75 - Proces-verbal de declarare a starii de insolvabilitate - Model ITL 100

76 - Proces-verbal de transfer al obligatiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil - Model ITL 101

77 - Proces-verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale - Model ITL 102

78 - Anexa certificat de atestare fiscala privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile - Model ITL 103
 

Categorii: formulare | contabilitate | fiscalitate
Cuvinte cheie: formulare itl | impozite si taxe locale | formulare impozite

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics