.

 

08 Decembrie 2010

contabilitateafirmei.ro

Metode de reevaluare a imobilizarilor corporale

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

 

Inregistrarea in contabilitate a diferentelor din reevaluare se realizeaza in functie de metoda acceptata pentru reflectarea valorii contabile de intrare reevaluata, respectiv:

Metoda valorii brute contabile: reevaluarea simultana a valorii brute a mijlocului fix si a amortizarii cumulate;

Metoda valorii nete contabile: reevaluare numai a valorii nete contabile

 

Vreau sa aflu mai multe despre Reevaluarea Imobilizarilor corporale

 

In cazul primei metode se actualizeaza valoarea bruta de intrare si amortizarea cumulata pe baza unui indice de actualizare.

 

Exemplu:

Valoarea de intrare a unui echipament tehnologic supus reevaluarii este de 10.000 lei, amortizat 6.000 lei. Indicele de actualizare 125%.

 

Valoarea de intrare a mijlocului fix actualizata 10.000 lei x 125% = 12.500 lei

Valoarea amortizarii cumulate actualizata 6.000 lei x 125% = 7.500 lei

Diferente din reevaluarea mijlocului fix 12.500 lei – 10.000 lei = 2.500 lei

Diferenta din amortizarea actualizata 7.500 lei – 6.000 lei = 1.500 lei

Diferenta dintre plusul de valoare a mijlocului fix si plusul de valoare a amortizarii 2.500 lei – 1.500 lei = 1.000 lei

 

Inregistrarea contabila a reevaluarii:

2.500 lei

213

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

 

=

105

Rezerve din reevaluare

2813

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,  animalelor si plantatiilor

1.000 lei

 

1.500 lei

 

In cazul utilizari celei de-a doua metode se actualizeaza cu indicele de actualizare numai valoarea ramasa (valoarea neta contabila).

Mentinand datele din exemplul prezentat, rezulta:

Valoarea neta (ramasa) actualizata (10.000 – 6.000) x 125% = 5.000 lei

Diferenta din reevaluare 5.000 – 4.000 = 1.000 lei

 

Inregistrarea contabila a reevaluarii:

Anularea amortizarii acumulate

6.000 lei

2813

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,  animalelor si plantatiilor

 

=

213

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

6.000 lei

 

Inregistrarea diferentei din reevaluare

 

1.000 lei

213

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

 

=

105

Rezerve din reevaluare

1.000 lei

 

Trebuie mentionat faptul ca orice crestere a valorii nete contabile in urma reevaluarii se regaseste in cadrul capitalurilor proprii in contul 105 „Rezerve din reevaluare”, daca nu a existat anterior o descrestere recunoscuta ca o cheltuiala aferenta activului respectiv, putand fi incorporata in capitalul social. In caz invers, aceasta este recunoscuta ca un venit din ajustari pentru depreciere, care sa compenseze cheltuiala inregistrata anterior. De asemenea, amortismentele anterioare nu trebuie sa fie trecute la rezultate, atunci cand reevaluarea imobilizarilor corporale conduce la o majorare a valorii nete contabile.

Minusul de valoare rezultat din reevaluare este imputat asupra rezultatelor, prin intermediul cheltuielilor cu ajustarile pentru depreciere. Daca diferenta negativa corespunde total sau partial unui plus de valoare din reevaluarile anterioare, ce figureaza inca in valoarea imobilizarii corporale, ea poate fi imputata in proportie corespunzatoare acestei diferente. Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuata doar in limita soldului debitor. Rezervele din reevaluarea imobilizarilor au caracter nedistribuibil.

In sistemul contabil romanesc, conform prevederilor Directivelor europene, surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve, atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat. Un castig se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. In acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului.

 

Vreau sa aflu mai multe despre Reevaluarea Imobilizarilor corporale

 

.

Categorii: contabilitate | fiscalitate | impozit pe profit
Cuvinte cheie: reevaluarea imobilizarilor corporale | inregsitrare in contabilitate reevaluari | reevaluarea imobilizarilor corporale

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics