.

 

10 Decembrie 2010

contabilitateafirmei.ro

Indemnizatia de somaj, calculata in functie de indicatorul social de referinta

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

 

ROIECT

Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Avand in vedere persistenta efectelor crizei economico-financiare asupra pietei muncii din Romania care determina, in continuare mentinerea la un nivel mai scazut a veniturilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, caz in care, in situatia stabilirii unui nivel al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata mai ridicat de cat cel din 2010, s-ar crea dificultati imediate in asigurarea resurselor pentru programele finantate din acest buget,

Avand in vedere necesitatea protectiei drepturilor somerilor, in sensul asigurarii furnizarii efective a drepturilor conferite prin Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, prin contracararea situatiei in care ridicarea pragului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2011 ar conduce la imposibilitatea garantarii lor si luand in considerare multiplele recomandari ale organizatiilor financiare internationale referitoare la mentinerea preocuparilor pentru reducerea somajului, in vederea activizarii beneficiarilor de indemnizatie de somaj si a responsabilizarii lor cu privire la ocuparea unui loc de munca,

Tinand cont de necesitatea urgentarii stabilirii elementelor de fundamentare a bugetului asigurarilor pentru somaj pentru anul 2011 astfel incat sa fie aprobat de Guvern,

Intrucat cele mentionate mai sus vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu sufera amanare se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea unor masuri de natura a proteja drepturile somerilor, dar si de a asigura sustenabilitatea bugetului asigurarilor pentru somaj,


In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Litera a) a alineatului (2) al articolului 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) 75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;"

2. Alineatul (1) al articolului 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (2) pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data stabilirii acesteia."

3. Alineatul (4) al articolului 731 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Valoarea indicatorului social de referinta, avuta in vedere la calculul indemnizatiei de somaj la care persoanele prevazute la alin.(2) ar fi avut dreptul, in conditiile legii, daca nu s-ar fi angajat, este valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data angajarii.”

4. Articolul 127 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art.127. - (1) Indemnizatia de somaj si celelalte drepturi stabilite prin prezenta lege, cu exceptia celor prevazute la art.72 - 75 si art.80 se reactualizeaza ori de cate ori se modifica valoarea indicatorului social de referinta.

(2) Valoarea indicatorului social de referinta se poate modifica prin hotarare de Guvern, in functie de indicele de crestere a preturilor de consum prognozat an/an anterior.“

Art. II - (1) Persoanele al caror drept la indemnizatie de somaj a fost stabilit inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de acest drept in cuantumul aflat in plata la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Persoanele pentru care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, plata indemnizatiei de somaj este suspendata in conditiile legii si repunerea in plata a acestui drept se realizeaza ulterior acestei date, beneficiaza de dreptul la indemnizatie de somaj in cuantumul astfel cum a fost stabilit si, dupa caz recalculat, pana la data suspendarii platii acestui drept.

Art.III - (1) Prevederile art.I si II se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011.

(2) Pana la data prevazuta la alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va modifica in mod corespunzator actele normative elaborate in vederea aplicarii Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare si le va supune spre aprobare Guvernului dupa aceasta data.

Categorii: personal - salarizare | contributii salariale | formulare
Cuvinte cheie: indicatorul social de referinta | indemnizatia de somaj | salariul minim brut garantat in plata

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics