.

 

02 Mai 2009

contabilitateafirmei.ro

Modificari in completarea declaratiei recapitulative privind livrarile-achizitiile intracomunitare de bunuri

(Ordin nr. 788 din 24/04/2009)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 788 din 24/04/2009 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri" (M. Of. nr. 281 din 29/04/2009)

 

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:
1. În anexa nr. 2 "Instructiuni pentru completarea Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri", la sectiunea a 2-a, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Operatiunile înscrise la rândurile de regularizari din Decontul de TVA, respectiv rândurile 2, 5 si 16, se cuprind în declaratia recapitulativa rectificativa aferenta perioadei la care se refera aceste operatiuni."

Modificarea apare ca reactie la actualizarea decontuui de TVA, randul 15 din deconturile de TVa anterioare fiind inlocuit acum cu randul 16.


2. La anexa nr. 4 "Procedura de gestionare a Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri", punctele 4.6 si 4.7 se abroga.

Este vorba de prevederile potrivit carora:

4.6. Declaratiile recapitulative care prezinta erori, potrivit pct. 3.1 lit. a)-c), pentru care organul fiscal competent a transmis notificarea prevazuta la pct. 4.2 lit. b), se corecteaza prin depunerea unei noi declaratii corect completate, pâna cel târziu la data de 25 a lunii urmatoare termenului legal de depunere a declaratiei recapitulative pe care o corecteaza, fara a se bifa casuta de rectificare.
4.7. Declaratia recapitulativa prevazuta la pct. 4.6 înlocuieste declaratia recapitulativa depusa initial si, dupa prelucrare, se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Categorii: formulare | fiscalitate | contabilitate
Cuvinte cheie: declaratia recapitulative | achizitii / livrari intracomunitare | declaratia 390

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics