.

 

12 Aprilie 2009

contabilitateafirmei.ro

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice

(Ordin nr. 629 din 03/04/2009)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 629 din 03/04/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009 (M. Of. nr. 242 din 10/04/2009)

 

1. Autoritatile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.
2. Situatiile financiare ce se intocmesc de institutiile publice la finele trimestrelor I, II si III in anul 2009 se compun din: -

- bilant,

- contul de rezultat patrimonial,

- situatia fluxurilor de trezorerie,

- conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si

- note explicative.

3. Institutiile publice intocmesc situatiile financiare trimestriale in anul 2009 potrivit modelelor prevazute in anexele*) la normele metodologice, adaptate structurii indicatorilor aprobati in Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 si in Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, precum si potrivit altor acte normative in vigoare, care le inlocuiesc pe cele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora.

Modelele formularelor actualizate si corelatiile dintre acestea, valabile pentru raportarile trimestriale ale anului 2009, sunt afisate si pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/legislatie/reglementari contabile.

 

Categorii: contabilitate | situatii financiare | control
Cuvinte cheie: institutii publice | situatii financiare | raportari financiare

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics