.

 

05 Aprilie 2009

contabilitateafirmei.ro

Modificari privind distribuirea sumelor platite in contul unic

(Ordin nr. 392 din 31/03/2009)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordin nr. 392 din 31/03/2009 pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007

 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin nr. 392 din 31/03/2009 pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 03/04/2009

pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007

in temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ale art. 114 alin. (24) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Metodologia de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost modificata dupa cum urmeaza:

Punctul 13 va avea urmatorul cuprins:
In situatia in care contribuabilii efectueaza o plata in contul unic in cuantum mai mare decât cel al obligatiilor fiscale datorate, curente si/sau restante, distribuirea sumei se efectueaza conform prevederilor prezentei metodologii, pâna la limita obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, iar pentru diferenta ramasa se procedeaza astfel:
a) in cazul in care suma a fost virata in contul unic 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire", diferenta ramâne inregistrata in acest cont;
b) in cazul in care suma a fost virata in contul unic de disponibilitati 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire", diferenta se distribuie de organul fiscal competent, in ultima zi lucratoare a lunii, in contul 22.47.03.02 "Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat - contributii catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire"."

Punctul 16 va avea urmatorul cuprins:
Sumele reprezentând obligatii fiscale existente in conturile 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire" si 22.47.03.02 "Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat - contributii catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire", dupa data efectuarii de catre organul fiscal competent a compensarii prevazute la art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi restituite la cerere, in conditiile prevazute de art. 117 alin. (1) si (8) din acelasi act normativ."

Punctul 31 va avea urmatorul cuprins:
Sumele existente la data de 31 martie 2009 in contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire" vor fi transferate de organele fiscale, in sistem electronic, in contul 22.47.03.02 "Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat - contributii catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire"."
 

A fost abrogat Punctul 32, potrivit caruia

"Sumele existente in contul 22.47.03.02 "Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat - contributii catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire vor fi transferate de catre organele fiscale, in sistem electronic, pâna la data de 31 decembrie 2008, in contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire "


 

Categorii: codul de procedura fiscala | contabilitate | fiscalitate
Cuvinte cheie: plati in cotul unic | plati buget de stat | plati bugete speciale

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics