.

 

08 Octombrie 2009

contabilitateafirmei.ro

Modificari ale reglementarilor contabile in vigoare

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Proiect de aprobare a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

 

Pentru o buna intelegere si aplicare a directivelor europene, Ministerul Finantelor Publice a considerat necesara elaborarea unui nou ordin de aprobare a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de ordin nu aduce modificari formatului situatiilor financiare anuale.

Astfel, entitatile care, conform reglementarilor contabile in vigoare, au intocmit situatii financiare anuale simplificate, vor putea intocmi in continuare situatii financiare anuale in aceleasi conditii.

Cele mai importante modificari aduse reglementarilor contabile in vigoare sunt:

- efectuarea lunara a evaluarii elementelor monetare in valuta, precum si a creantelor si datoriilor, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, cu recunoasterea in contabilitate a diferentelor inregistrate;
- corectarea pe seama rezultatului reportat numai a erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente;
- contabilizarea contractelor de leasing financiar, in conditiile in care numai anumite categorii de entitati pot avea calitatea de locator;
- tratamentul reducerilor comerciale acordate, respectiv primite;
- aplicarea in contabilitate a principiului prevalentei economicului asupra juridicului de catre toate categoriile de entitati.

Cele mai importante completari propuse prin proiectul de Ordin pentru aprobarea reglementarilor contabile sunt:

- transpunerea prevederilor Directivei 2009/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului in ceea ce priveste anumite cerinte de prezentare a informatiilor impuse societatilor comerciale mijlocii si obligatia de a intocmi conturi consolidate;
- precizarea utilizatorilor situatiilor financiare anuale care sunt situatii financiare cu scop general;
- enumerarea caracteristicilor calitative ale situatiilor financiare;
- tratamentul schimbarii de metode contabile si diferenta intre modificarea acestora si modificarea estimarilor contabile;
- contabilizarea schimbului de active;
- mentionarea expresa a unor elemente care influenteaza costul de achizitie;
- elemente legate de costurile indatorarii;
- evaluarea efectuata la incheierea exercitiului financiar;
- factorii care indica deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale;
- conditiile de recunoastere ca imobilizari a cheltuielilor de explorare si evaluare a resurselor miniere;
- contabilizarea distincta a imobilizarilor corporale si a stocurilor cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare;
- conditiile de revizuire a duratei de amortizare a imobilizarilor;
- instrumentele financiare;
- modificarea destinatiei activelor detinute;
- tratamentul depozitelor bancare constituite in valuta;
- recunoasterea:
- primelor reprezentand participarea la profit, acordate potrivit legii;
- beneficiilor sub forma actiunilor proprii ale entitatii sau a altor instrumente de capitaluri proprii acordate angajatilor;
- contributiei unitatii la schemele de pensii facultative si la primele de asigurare voluntara de sanatate;
- platilor anticipate in contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii;
- actualizarea provizioanelor;
- aplicarea conceptului financiar de capital, la elaborarea situatiilor financiare;
- tratamentul contabil al:
- bunurilor de natura patrimoniului public, primite in administrare, respectiv cedate;
- programelor de fidelizare a clientilor;
- cheltuielilor ocazionate de realizarea instalatiilor in vederea asigurarii utilitatilor;
- controlul intern al entitatii;
- intocmirea situatiei fluxurilor de trezorerie.

Fisier atasat: ORDIN pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Categorii: contabilitate | situatii financiare | monografii contabile
Cuvinte cheie: directive europene | reglementari contabile | omfp 1752 pe 2005

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics