.

 

22 Februarie 2009

contabilitateafirmei.ro

Depunerea Declaratiei 205 - Declaratie privind impozitul pe venit pentru 2008 - Primul termen de depunere: 2 Martie

OMEF nr. 2371/2007 - aprobarea unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Lege 571 / 2003 privind Codul Fiscal, OMEF nr. 2371/2007 - aprobarea unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Potrivit titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, cu exceptia veniturilor de natura salariala si asimilate acestora, trebuie sa completeze sis a depuna Declaratia privind impozitul pe venit – Declaratia 205.

Declaratia 205 privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, pentru anul precedent, se depune de catre pratitorii de venituri din:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie;
c) venituri obtinute in baza unui contract de agent;
d) venituri obtinute in baza unui contract de comision sau mandat comercial;
e) venituri din activitatile de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
f) venituri din activitati independente desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil;
g) venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica;
h) castiguri din transferul titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile;
i) castiguri din transferul titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv;
j) venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract;
k) venituri din dividende;
l) venituri din dobanzi;
m) castiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finala;
n) venituri din lichidare/dizolvare;
o) venituri din premii si din jocuri de noroc;
p) venituri din pensii;
r) alte venituri;
Potrivit Codului fiscal, Art. 93, alin. (2) Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat.

Prin exceptie de la termenul prevazut anterior, ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului
curent, pentru anul expirat, este data limita pentru depunerea declaratiilor in cazul urmatoarelor venituri:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie;
c) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
d) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor / conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, altele decat cele mentionate la art. 78 alin. (1) lit. e);
e) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
f) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV, care nu genereaza o persoana juridica.

De asemenea, termenul de 2 Martie este valabil in cazul urmatoarelor venituri:
b) platitorii de venituri din salarii, in legatura cu veniturile din salarii platite contribuabililor, care nu au obligatia depunerii declaratiei
prevazute la alin. (2) si pentru care obligatiile declarative sunt prevazute la art. 59;
c) platitorii de venituri din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni de vanzarecumpa rare de valuta la termen, pe baza de contract,
precum si din orice alte operatiuni de acest gen, pentru care impozitul pe venit se retine la sursa.

Categorii: declaratii fiscale | impozit pe venit | fiscalitate
Cuvinte cheie: declaratia 205 | depunere declaratii impozit pe venit | declaratie 200

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics