.

 

07 Ianuarie 2009

contabilitateafirmei.ro

Contributiile sociale ale societatilor valabile incepand cu Ianuarie 2009

(Ordonanta de Urgenta nr. 226 din 30/12/2008)

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordonanta de urgenta nr. 226 din 30/12/2008 privind unele masuri financiar-bugetare (M. Of. nr. 899 din 31/12/2008)

 

Art. 1. - (1) Pentru anul 2009, cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate, prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) 5,5% pentru cota datorata de angajat, prevazuta la art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) 5,2% pentru cota datorata de angajatori, prevazuta la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) 10,7% pentru cota datorata de persoanele prevazute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cotele prevazute la alin. (1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009.

Art. 2. - (1) In temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2009 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) 28% pentru conditii normale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 9,5% datorata de angajati si 18,5% datorata de angajatori;
b) 33% pentru conditii deosebite de munca, datorata de angajator si angajati, din care 9,5% datorata de angajati si 23,5% datorata de angajatori;
c) 38% pentru conditii speciale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 9,5% datorata de angajati si 28,5% datorata de angajatori.
(2) In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. (1) este inclusa si cota de 2,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Cotele prevazute la alin. (1) si (2) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009.

Art. 3. - (1) In temeiul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, pentru anul 2009 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor:
a) contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;
b) contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;
c) contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1%;
d) contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale este de 0,25%.
(2) Cotele prevazute la alin. (1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009.
 

Art. 4. - (1) Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.
(2) Cotele prevazute la alin. (1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009.
 

Art. 5. - Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2009, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si a drepturilor finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de pana la 1,03% asupra sumelor virate si se suporta din bugetele din care se finanteaza drepturile respective.
 

Art. 6. - (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, valoarea punctului de pensie reglementat de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 697,5 lei.
(2) Valoarea punctului de pensie prevazuta la alin. (1) se va aplica pana la data de 1 a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009.
 

Art. 7. - Pentru anul 2009, cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 1.702 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 851 lei.

 

Art. 8. - Institutiile publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu acorda tichete de masa in anul 2009 personalului din cadrul acestora.
 

Art. 9. - Compensarea in bani pentru tichetele de calatorie pe calea ferata neutilizate in anul 2008, prevazuta la art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari, aprobata prin Legea nr. 565/2004, cu modificarile ulterioare, nu se acorda.
 

Art. 10. - Alineatul (3) al articolului 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se datoreaza si se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie 2010."
 

Art. 11. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizeaza gaze naturale pentru incalzirea locuintei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 15, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului 2008 vor fi reportate si utilizate in anul 2009 cu aceeasi destinatie."
2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 

"Art. 4. - Ajutoarele suplimentare prevazute la art. 1 alin. (1) se acorda de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, prin agentiile judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale."
3. In cuprinsul ordonantei de urgenta, sintagma directii teritoriale se inlocuieste cu sintagma agentii teritoriale, iar la articolul 12, denumirea Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse se inlocuieste cu denumirea Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale.
 

Art. 12. - Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei."
 

Art. 13. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizeaza gaze naturale pentru incalzirea locuintei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
 

Art. 14. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 815 din 4 decembrie 2008.

Categorii: contributii salariale | declaratii fiscale | personal - salarizare
Cuvinte cheie: contributii sanatate | contributii pensii | contributii somaj

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22

..


        Top

 


Google analytics