.

FISA DE POST

SEF SERVICIU DE PAZA SI SECURITATE

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST SEF SERVICIU DE PAZA SI SECURITATE


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Sef serviciu de paza si securitate

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Directorului

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Are in subordine intregul personal cu atributii de paza si securitate, control acces si transport valori


7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:9. Pregatirea si experienta:


10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
- Organizeaza, planifica, conduce si controleaza nemijlocit activitatea urmatoarelor compartimente: paza obiective si bunuri; instruirea si echiparea personalului, planuri de paza, protectia muncii si P.S.I.( paza si stingerea incendiilor)
- Participa la intocmirea planurilor de paza, asigura insusirea prevederilor si aplicarea acestora de catre personalul subordonat;
- Urmareste ca in planurile de paza sa se prevada toate punctele favorabile patrunderii ilegale in obiectiv, amenajarile tehnice necesare si sistemele de alarmare impotriva efractiei;
- Stabileste reguli precise cu privire la predarea-primirea armamentului si munitiei, portul si folosirea acestora in timpul serviciului, precum si pentru intretinerea si asigurarea deplinei lor securitati;
- Informeaza, de indata, directorul despre toate evenimentele deosebite inregistrate in activitatea de paza si tine evidenta acestora;
- Analizeaza, lunar, activitatea serviciului;
- Raspunde de activitatea de aprovizionare, repartizare, intretinere si pastrare in conditii de siguranta deplina a armamentului si munitiei din dotare;
- Asigura echiparea personalului cu uniforme, si ia masurile necesare pentru repartizarea si utilizarea corespunzatoare a acestora;
- Intreprinde masuri de aprovizionare, instalare si mentinere in stare de functionare a aparaturii de paza si alarmare si a celorlalte amenajari destinate serviciului de paza, constata neregulile referitoare la executarea obligatiilor contractuale ale directiei in domeniul pazei si propune directorului masurile necesare pentru cresterea eficientei pazei;
- Analizeaza situatiile operative si propune masurile ce se impun pentru sporirea securitatii obiectivelor aflate in responsabilitate;
analizeaza, elaboreaza si propune masurile necesare realizarii unui sistem integrat de protectie si paza;
- Asigura organizarea si indrumarea transporturilor de bunuri si valori, participand la elaborarea planurilor;
- Verifica existenta documentelor specifice serviciului la obiective, modul de intocmire si completare;
- Ia toate masurile ce se impun pentru indeplinirea dispozitiilor primite pe cale ierarhica de la conducerea directiei, precum si pentru indeplinirea solicitarilor legale ale conducerii beneficiarului sau organelor de politie;
- Indruma activitatea de evidenta militara, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
- Verifica activitatea de intocmire unitara a planurilor tematice de pregatire pentru intregul personal din subordine;
- Controleaza activitatea de paza si transport valori, in conformitatea cu graficele de control aprobate de director;
- Intocmeste fisa postului pentru personalul subordonat;
- In lipsa directorului de la serviciu, indeplineste toate atributiile acestuia, referitoare la activitatea de paza;
- Indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile in vigoare sau dispuse de director.

Seful serviciului de paza mai indeplineste si urmatoarele atributii:
- Intocmeste planul de pregatire profesionala si de specialitate a personalului si organizeaza indeplinirea acestuia;
- Remite sefilor de formatii de paza documentele de pregatire profesionala si de specialitate aprobate de director, urmareste modul de desfasurare a acestei activitati de catre personalul cu atributii in domeniul pregatirii si tine evidenta rezultatelor obtinute;
- Verifica anual stadiul pregatirii profesionale si de specialitate a personalului, analizeaza rezultatele obtinute si intreprinde masuri pentru imbunatatirea procesului de instruire;
- Asigura cunoasterea armamentului din dotare, a conditiilor de pastrare si intretinere, precum si a cazurilor si conditiilor de folosire a acestuia;
- Verifica personalul care urmeaza sa fie incadrat in serviciul de paza;
- Este obligat sa cunoasca dispunerea sistemului de securitate instituit la obiectivele luate in paza, precum si modul de interventie in diverse situatii, luand masuri pentru adaptarea pregatirii personalului la situatiile specifice;
- Colaboreaza la intocmirea planurilor de paza a obiectivelor si pentru transportul de valori, astfel incat acestea sa raspunda exigentelor legii si specificului obiectivelor;
- In raport de evenimentele deosebite intervenite la obiectivele aflate in paza, prezinta, periodic sefului serviciului propuneri de masuri in vederea eliminarii deficientelor constatate;
- Asigura elaborarea documentelor necesare pentru personalul cu drept de port arma si prezinta ordinele de serviciu, intocmite potrivit legii;
- Sesizeaza, de indata, directorul si organele de politie despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare;
- Organizeaza, conduce si executa intreaga activitate pe linia protectiei muncii si p.s.i.si tine evidenta instructajelor efectuate, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare ;
- Verifica existenta si completarea fiselor de protectia muncii pentru intreg personalul directiei;
- Intocmeste si urmareste respectarea intocmai a graficului de control la obiective;
- Asigura si controleaza ehiparea corespunzatoare a personalului cu atributii de paza, pe timpul serviciului;
- Intocmeste fisele de pontaj pentru personalul din subordine si le preda la compartimentul personal- salarizare, dupa verificarea lor de catre seful serviciului de paza;
- Andeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau dispuse de conducerea directiei.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics