.

FISA DE POST

SEF SECTOR

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST SEF SECTOR


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Sef sector

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Se subordoneaza direct sefului de sectie

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Coordoneaza direct personalul de executie din subordine

 


7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
- Colaboreaza cu celelalte ateliere/sectoare si personalul de executie din cadrul sectiei, cu compartimentele functionale din cadrul directiei si societatii
- Reprezinta, în cadrul sectiei, sectorul pe care-l coordoneaza.


9. Pregatirea si experienta:
Studii superioare

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

Seful de sector raspunde de întreaga activitate a sectorului pe care-l coordoneaza, sub toate aspectele, implicând atât fondul cât si formele problemelor pe care le impun aceasta coordonare, astfel:
- raspunde de realizarea la termen si de calitate a sarcinilor de productie programate sau primite în cursul lunii, cu respectarea procesului tehnologic;
- raspunde de aplicarea dispozitiilor legale în vigoare si de respectarea reglementarilor interne de catre sectorul pe care-l coordoneaza (C.C.M., R.O.F., R.O.I., Decizii, Note de Serviciu);
- raspunde de încarcarea la capacitate a formatiilor de lucru din cadrul sectorului coordonat,functie de sarcinile de productie primite;
- raspunde de utilizarea eficienta si în scopul productiei a bazei materiale primita în sector;
- raspunde de gestionarea si gospodarirea patrimoniului sectorului;
- raspunde de încarcarea cu atributii, la capacitate, a întregului personal din subordine, fiecarui salariat repartizându-i sarcini conform fisei postului pe care este încadrat;
- raspunde de utilizarea eficienta a fondului de timp de catre personalul subordonat;
- raspunde de corectitudinea pontajelor inaintate compartimentului de resort din cadrul directiei si societatii.


Atributiile prevazute mai jos - în conformitate cu prevederile R.O.F. si legislatia în vigoare - sunt obligatorii, titularul postului având responsabilitatea pentru corectitudinea si promptitudinea îndeplinirii acestora:
- coordoneaza, îndruma, controleaza si raspunde de întreaga activitate din cadrul sectorului;
- organizeaza activitatea de productie a sectorului si raspunde prin masurile pe care le ia de îndeplinirea ritmica calitativa si latermen a programului de productie stabilit;
- ia masuri si raspunde de cresterea productivitatii muncii;
- asigura si raspunde de încarcarea si buna utilizare a capacitatilor de productie si a fortei de munca;
- analizeaza si urmareste aprovizionarea sectorului cu piese, materiale, combustibili, lubrefianti, scule realizând pastrarea si miscarea în bune conditii a acestora în cadrul sectorului;
- ia masuri si raspunde de încadrarea în consumurile specifice normate de materii prime si materiale;
- studiaza si constata, împreuna cu serviciile specializate, cauzele rebuturilor si pierderilor de materii prime si materiale, combustibili, etc. si ia masuri pentru înlaturarea lor si recuperarea pierderilor;
- urmareste si raspunde de exploatarea rationala a utilajelor si masinilor din dotare în scopul cresterii indicelui de folosire al acestora;
- verifica încadrarea în normele de munca;
- sigura si urmareste respectarea disciplinei tehnologice preocupându-se de îmbunatatirea proceselor tehnologice, de introducerea procesului tehnic de productie;
- repartizeaza personalul din subordine pe locuri de munca si schimburi, conform cu necesitatile realizarii programului de productie, folosirii optime a capacitatilor de productie;
- raspunde, în zona sa de responsabilitate, de aplicarea corecta a Contractului Colectiv de Munca, Sistemului de Salarizare, a R.O.I.-iului, a Deciziilor si Notelor de serviciu de la nivelul societatii si sectiei;
- propune, conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca si atributiilor din fisa postului, promovarea, retrogradarea, premierea sau sanctionarea personalului subordonat;
- controleaza prin sondaj si raspunde de pontajul personalului din subordine;
- programeaza personalul subordonat în concediul legal de odihna, tinând cont cu prioritate de necesitatile productiei;
- raspunde de gestiunea sectorului pe care-l coordoneaza;
- ia masuri si asigura gospodarirea si pastrarea integritatii patrimoniului ce-i revine din cadrul directiei (buna întretinere a cladirilor, utilajelor) ca si cel ce vizeaza activitatea desfasurata de salariatii sectorului în afara acestuia;
- asigura si raspunde de aplicarea normelor de tehnica securitatii muncii, igiena muncii si prevenire a incendiilor, în vederea evitarii accidentelor de munca si prevenirii îmbolnavirilor profesionale, organizând astfel procesele de productie încât sa fie create conditii normale de munca, în conformitate cu reglementarile în vigoare;
- executa orice alte sarcini primite de la seful ierarhic care nu contravin Contractului Colectiv de Munca, Sistemului de Salarizare, a Deciziilor si Notelor de Serviciu ale unitatii si sarcinilor de productie;
- este obligat sa sesizeze în scris orice neregula constatata între dispozitie si legalitate;
- raspunde disciplinar, contraventional sau penal de întreaga activitate a sectorului pe care-l coordoneaza, în conditiile stabilirii cu certitudine a vinovatiei sale si a existentei raportului de cauzalitate între actiunile/inactiunie personale si consecintele produse;

Alte atributii specifice locului de munca:
- sa realizeze toate lucrarile in zona orasului de care raspunde la Asociatiilor de locatari, agenti economici si la directiile societatii;
- sa caute lucrari noi in zona orasului pe care o deserveste si sa lucreze fara pierderi;
- sa realizeze lucrarile primite cu comanda ferma;
- zilnic sa tina evidenta comenzilor primite pentru executii, in curs de executii si efectuate;
- decadal si lunar sa transmita volumul de productie efectuat Serviciului Urmariri Productie;
- completeaza bonurile de consum cu materialele necesare fiecărei lucrări de reparatii sau investitie contractata;
- intocmeste situatiile de lucrari, necesare de materiale pentru lucrarile contractate;
- lunar transmite stocurile de materiale avand in vedere situatiile de lucrari.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics