.

FISA DE POST

SEF DE LINIE

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST SEF DE LINIE


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Sef de linie

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Directorului de Productie

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Confectioneri


7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
Postul se afla in colaborare cu Posturile similare, Sef C.T.C., Magazioner


9. Pregatirea si experienta:


10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
- raspunde de realizarea programului de productie pe sortimente la termenele prevazute;
- organizeaza fiecare loc de munca si pregateste conditiile de fabricatie, repartizeaza lucrari pe fiecare executant, supravegheaza operatiile pe intreg timpul desfasurarii lucrarii;
- organizeaza aprovizionarea pe fiecare loc de munca cu materii prime, materiale si semifabricate, fise tehnologice, documentatii tehnice, dispozitive necesare executarii si verificarii lucrarilor, operatiilor, produselor;
- asigura folosirea completa a capacitatilor de productie, utilizarea cu randament maxim a utilajelor, masinilor si instalatiilor, prevenirea si eliminarea intreruperilor sau deficientelor in functionarea acestora;
- urmareste indeplinirea sarcinilor de munca pe fiecare muncitor si pe intreaga formatie si raportarea operativa catre directorul de productie a stadiului realizarii programului de productie;
- raspunde de asigurarea calitatii produselor executate in cadrul formatiei sale de lucru, urmarind sa ia masuri pentru respectarea de catre executant a tehnologiilor de fabricatie, exploatarea corespunzatoare a masinilor, instalatiilor;
- oprirea executarii operatiilor in cazul unei abateri grave de la normele de  calitate, informand directorul de productie despre aceasta problema (neconformitate);
- asigura desfasurarea in bune conditii a inventarelor productiei neterminate;
- asigura stabilirea si aducerea la cunostinta fiecarui salariat din subordine a atributiilor de serviciu si a raspunderilor care-i revin la locul de munca si verifica modul cum acestea au fost insusite si indeplinite;
- urmareste folosirea deplina si cat mai productiva a zilei de munca de catre muncitorii din productie;
- urmareste modul de realizare a normelor de munca, raspunde de crearea
la fiecare loc de munca a conditiilor tehnice prevazute in documentatia care a stat la baza stabilirii normelor de munca;
- asigura buna gospodarire, curatenia si un climat de munca propriu in cadrul unitatii de care raspunde;
- face planificarea concediilor de odihna a muncitorilor din cadrul unitatii pe care o coordoneaza, colecteaza date propuse ;
- zilnic face prezenta personalului din unitate, avand obligatia de a instiinta directorul de productie despre prezenta muncitorilor, iar in cazul absentelor, motivul acestora;
- are obligatia sa cunoasca prevederile Regulamentului Intern si Contractului
Colectiv de Munca, sa informeze salariatii din subordine despre drepturile si obligatiile ce le revin conform acestora, sa ia masuri pentru respectarea de catre toti salariatii a normelor P.M. si P.S.I. si a legislatiei prelucrate.
- raspunde de asigurarea atributiunilor personalului din subordine pentru realizarea sarcinilor.
- respecta sarcinile si responsabilitatile ce revin din procedurile S.M.C.
- sarcinile nu sunt limitative. Ele pot fi completate si cu alte sarcini necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii de catre directorul de productie sau conducerea societatii.
 

Inzestrarea materiala si documentatia necesara postului (aparate, materiale, standarde, documente interne etc):

Centimetru
Foarfece
Documentatie tehnica pentru modelele aflate in lucru
Formularele necesare pentru pastrarea inregistrarilor prevazute in procedurile S.M.C.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics