.

FISA DE POST

SEF COMPARTIMENT PROTECTIA MUNCII

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST SEF COMPARTIMENT PROTECTIA MUNCII


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Sef compartiment protectia muncii

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Directorului General

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:9. Pregatirea si experienta:
- studii: medii sau superioare tehnice
- vechime: minim 5 ani
- experinta manageriala
- cunostinte: management, asigurarea calitatii; legislatia si standardele care reglementeaza domeniul de activitate;


10. Autoritate si libertate organizatorica:


- Organizeaza, compartimentele subordonate pe principiile eficientei maxime..

- Urmareste si raspunde ca toti salariatii din compartimentele in subordine sa fie permanent instruiti cu privire la normele P.S.I. si protectia muncii, asigurarea calitatii si ca acestea sa fie puse in aplicare.
- Raspunde de intocmirea si aplicarea programelor anuale de mentenanta conform prevederilor din documentele Sistemului calitatii.
- Semneaza toate documentele emanate de compartimentele in subordine.
- Asigura instruirea temeinica a personalului din subordine si cunoasterea de acesta a legislatiei in vigoare.
- Propune sanctiuni in cazul abaterilor disciplinare ale personalului din subordine.


11. Responsabilitati si sarcini:

- Pe linie de mecano-energetic, montaj aproba instructiunile de exploatare, intretinere si reparare a instalatiilor si agregatelor din sectorul de activitate .
- Raspunde de intocmirea nomenclatoarelor, a normativelor de piese de schimb, a documentatiei si a tehnologiei de executie a lor.
- Organizeaza, coordoneaza si raspunde de activitatea de intretinere, reparatii planificate si accidente a masinilor, utilajelor si instalatiilor termoenergetice si electroenergetice pentru asigurarea functionarii lor normale si continuu.
- Propune proiecte pentru modernizarea utilajelor mecanice si electrice.

- Propune tehnologii pentru reparatii capitale a utilajelor si instalatiilor din dotare (mecanice, electrice, cladiri, instalatii).
- Solicita documentatia pentru pregatirea reparatiilor capitale si reviziilor generale la utilajele si instalatiile din dotare pe linie mecanica si electrica.
- Solicita documentatii pentru instalatii sau utilaje ce se executa prin autoutilare dar pentru activitatea proprie.
- Analizeaza din punct de vedere tehnic, opririle accidentale mecanice care apar in sectiile de productie si ia masuri prin mecanizare si automatizare- sa preintampine altele.
- Urmareste aplicarea instructiunilor de exploatare a utilajelor si agregatelor de orice natura ar fi ele.
- Pe linie de intretinere asigura dotarea atelierelor societatii cu utilaje, SDV- uri, AMC- uri si accesorii specifice in vederea eliminarii rebuturilor, risipei de materiale, combustibil si energie.
- Dispune oprirea functionarii utilajelor, cu instiintarea directorului de general, cand acestea sunt insorect exploatate sau cand au termene de reparatie si acestea nu sunt predate iar utilajele nu mai prezinta garantia functionarii normelor si preciziei respective.
- Analizeaza periodic stadiul de realizare a planului C+M stabilit si ia masuri ca lucrarile sa se desfasoare in bune conditii.
- Ia masuri pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, asigura aplicarea masurilor pentru combaterea poluarii mediului inconjurator (apa, aer, sol); raspunde de cunoasterea si aplicarea normelor de tehnica secutitatii muncii si PSI.
- Se ocupa de organizarea sistemului informational din cadrul resortului sau de activitatea care trebuie sa se lege sistematic de celelalte.
- Aproba propunerile de casare, amortizare sau uzare prematura si ia masuri de dezmembrare reutilizare a unor piese si subansamble, se ingrijeste de organizarea tuturor reconditionarilor.
- Ia masuri impreuna cu factorii de raspundere pentru prevenirea poluarii mediului si a aplicarii de masuri care sa nu permita poluarea aerului, apei, solului.
- Cu privire la arhiva societatii asigura activitatea de primire, inregistrare, repartizare si predare a corespondentei.
- Urmareste inregistrarea si pastrarea actelor normative si casarea documentelor create si detinute in arhiva societatii.
- Asigura pastrarea registrului unic de control al societatii.
- Urmareste intocmirea indicatorului termenelor de pastrare a documentelor.
- Raspunde de masurile P.S.I. in sectorul sau de activitate si pe intreaga societate in domeniul administrativ.
- Raspunde de paza generala a tuturor bunurilor societatii comerciale (sisteme de alarma, personal instruit de paza,etc.).
- Raspunde de activitatea de protocol in ceea ce priveste organizarea primirii, insotirii, cazarii si vizitelor delegatilor cat si a celorlalti factori necesari acestei activitati.
- Tot pe linie administrativa raspunde de planul reparatiilor pentru imobile si celorlalte mijloace fixe si urmareste modul cum se executa.
- Obtine aprobarea pentru cheltuielile administrative.
- Gestioneaza si tine evidenta mijloacelor fixe si de uz gospodaresc ale societatii.
- Raspunde de evidenta imobilelor si obiectivelor de inventar administrativ.
- Raspunde de aprovizionarea si distribuirea materialului antidot.
- Participa la organizarea activitatii de aparare locala antiaeriana.
- Organizeaza si urmareste activitatea de curatenie, gospodarire a societatii si productie a mediului.
- Urmareste intretinerea si repararea cladirilor administrative cat si a celor de productie.
- Urmareste intocmirea si depunerea la termenele legale a declaratiei de impunere pentru impozitul pe cladiri si taxele pentru terenurile aferente, confruntand datele din evidenta sa operativa cu datele compartimentului contabilitate din cadrul societatii.

- Coordoneaza si raspunde prin delegarea de autoritate de intocmirea planului de reparatii, revizii si realizarea lor in conformitate cu termenele stabilite.
- Raspunde de alimentarea cu energie electrica, termica, apa, abur tehnologic, aer comprimat, gaze, etc., necesare desfasurarii normale a proceselor de productie.
- Indruma si coordoneaza planificarea productiei de energie si combustibil, folosirea rationala a acestora, organizand sisteme de urmarire si evidenta a consumurilor electrice; propune masuri pentru reducerea lor si introducerea de procese tehnologice moderne cu consumuri mici.
Raspunde de respectarea riguroasa a tuturor reglementarilor privind siguranta in functionare a instalatiilor, utilajelor, masinilor, a instalatiilor de ridicat, a A.M.C.-urilor, a aparaturii de automatizare.
- Organizeaza si executa lucrari de reparatii capitale, lucrari de modernizare a masinilor, utilajelor si instalatiilor, de completare a acestora cu dispozitive de automatizare, de productie si tehnica securitatii muncii.
- Urmareste si raspunde de realizarea si punerea in functiune a noilor capacitati.
- Ia masuri in compartimentele din subordine pentru preintimpinarea pagubirii patrimoniului societatii.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Raspunde civil, material,disciplinar, contraventional pentru orice prejudiciu adus societatii care decurge din neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor si sarcinilor ce-i revin.

Raspunde de insusirea si implementarea prevederilor specifice din documentele sistemului calitatii in compartimentele pe care le are in subordine.

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics