.

FISA DE POST

SEF BIROU ASIGURAREA CALITATII

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST SEF BIROU ASIGURAREA CALITATII


1

1. Denumirea compartimentului:
Departament Calitate


2. Denumirea postului:
Sef Birou Asigurarea Calitatii


3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Sefului Departamentului Calitate sau inlocuitorului acestuia

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Inginerii AQ din cadrul Biroului AQ


7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
Cu responsabilii AQ din compartimente ;
Cu persoane desemnate din compartimentele societatii pentru elaborarea documentelor sistemului calitatii sau implementarea prevederilor acestor documente.


9. Pregatirea si experienta:
Studii tehnice superioare
Vechime in domeniu : Minim 5 ani intr-un post similar
Calificari:

- inginer
- Absolvent al unui curs de instruire in domeniul asigurarii calitatii, sustinut de o persoana fizica / juridica calificata ;
- Absolvent al unui curs de auditor intern al sistemului calitatii ;
Alte cerinte specifice postului: Sa cunoasca reglementarile in vigoare in domeniul asigurarii calitatii ;


10. Autoritate si libertate organizatorica:
1. Indeplineste atributiile de sef birou AQ conform schemei organizatorice a S.C. ________ S.A., atributii precizate mai sus ;
2. Semneaza actele intocmite si le inmaneaza spre aprobare sefului ierarhic.


11. Responsabilitati si sarcini:
Responsabilitati:
1. Responsabilitatile pe linie de P.M.-P.S.I.sunt prezentate in ANEXA NR. 1 ;
2. Raspunde de controlul implementarii si eficientei sistemului calitatii descris in Manualul Calitatii.
3. Raspunde de analizarea, implementarea si actualizarea documentelor sistemului calitatii.
4. Raspunde de respectarea Graficului de audituri interne.
5. Raspunde material si disciplinar de calitatea lucrarilor intocmite la nivelul serviciului si incadrarea in termenele stabilite ;
6. Are obligatia de a studia, a cunoaste si a aplica prevederile actelor normative in vigoare specifice domeniului in care lucreaza si a le aduce la cunostinta salariatilor in relatiile de serviciu pe care le are, cu ocazia indeplirii atributiilor sale de serviciu, precum si de a sesiza eventualele nerespectari ale legislatiei in vigoare ;
7. Raspunde pentru dispozitiile si continutul deciziilor proprii ;
8. Raspunde pentru avizele si aprobarile date.
 

Sarcini:

1. Implementeaza si promoveaza politica calitatii stabilita de conducerea societatii ;
2. Elaboreaza Manualul Calitatii S.C. Spoting S.A.;
3. Elaboreaza procedurile elementelor sistemului calitatii si verifica procedurile elementelor sistemului calitatii elaborate de personalul din subordine.
4. Intocmeste Graficul de elaborare a documentelor sistemului calitatii.
5. Elaboreaza procedurile de lucru specifice Biroului AQ si verifica procedurile de lucru elaborate de personalul din subordine.
6. Coordoneaza metodologic activitatea responsabililor AQ din compartimente.
7. Acorda asistenta tehnica de specialitate responsabililor AQ din compartimentele societatii, respectiv :
- Urmareste activitatea de elaborare a documentelor sistemului calitatii de catre responsabilii AQ din compartimentele societatii ;
- Analizeaza procedurile / instructiunile de lucru elaborate de responsabilii AQ din compartimente sau persoanele desemnate, din punct de vedere al respectarii cerintelor de asigurarea calitatii ;
- Asigura si urmareste implementarea documentelor sistemului calitatii in compartimentele societatii.
8.In cadrul analizei efectuate de management:
- Asigura activitatile de secretariat
- Prezinta rapoarte privind:
- Stadiul de realizare a programului de actiuni corective/ preventive stabilit la reuniunea precedenta;
- Tendinta reclamatiilor primite de la clienti;
- Sinteza rapoartelor auditurilor interne
- Intocmeste si difuzeaza raportul de analiza a sistemului calitatii ;
- Difuzeaza programele de actiuni corective /preventive, eventualele decizii, grafice de planificare a calitatii rezultate
- Urmareste implementarea actiunilor corective stabilite prin audituri interne si informeaza Reprezentantul Managementului asupra gradului de implementare si adecvare a actiunilor corective si preventive stabilite.
9. Intreprinde masuri de finalizare a actiunilor corective dispuse de beneficiari si organismele imputernicite.
10. Coordoneaza si participa auditurile efectuate la subcontractanti.
11. Participa la auditurile externe efectuate de catre organismele de certificare la subcontractantii societatii.
12. Intocmeste Graficul anual de audituri interne.
13. Completeaza si gestioneaza Registrul de evidenta audituri interne si Registrul de evidenta a actiunilor corective si preventive.
14. Elaboreaza planurile de audit, listele de verificare si raportul de audit, in cazul in care este numit de reprezentantul managementului auditor sef.
15. Urmareste modul de administrare si organizare a inregistrarilor calitatii.
16. Informeaza operativ Reprezentantul Managementului despre stadiul si eficacitatea sostemului calitatii si problemele rezultate din activitatea de supraveghere si mentinere a sistemului calitatii.
17. Informeaza periodic pe reprezentantul managementului asupra problemelor nerezolvate sau a caror rezolvare este in functie de unele decizii la nivelul conducerii societatii.
18. Identifica necesitatile de instruire in domeniul asigurarii calitatii.
19. Respecta normele de protectia muncii si PSI si prevederile legislatiei in vigoare.
20. Indeplineste responsabilitatile rezultate din documentele sistemului calitatii si sarcinile de serviciu primite de la seful Departamentului Calitate.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics