.

FISA DE POST

MANIPULATOR MARFA

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST MANIPULATOR MARFA


1

1. Denumirea compartimentului:
Desfacere

2. Denumirea postului:
Manipulator marfa

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Sefului de depozit

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
personal administrativ si de executie, agenti comerciali


9. Pregatirea si experienta:
a) Studii: scoala generala sau studii medii ;
b) Vechime: minim 5 ani ( in domeniu);
c) Alte conditii:
- nu a suferit nici o condamnare prevazuta in mod expres de Legea nr:22/1969, sau care potrivit legislatiei in viguare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale;
- nu este in nici una din situatiile de incompatibilitate, expres prevazute de Legea nr:22/1969;

10. Autoritate si libertate organizatorica:
a) Raspunderi
- raspunde de calitatea seviciilor prestate;
- raspunde personal, material si disciplinar pentru orice distrugeri, degradari, disparitii sau furturi ale echipamentelor, instrumentelor si a tuturor obiectelor de inventar aflate in dotarea sa;
- raspunde pentru modul de indeplinire a atributiilor, sarcinilor si resposabilitatilor in fata sefilor ierarhici;
- este obligat sa repare integral paguba produsa prin distrugeri, degradari, disparitii sau furturi ale echipamentelor, instrumentelor si a tuturor obiectelor de inventar aflate in dotarea sa;

b) Propuneri
- aduce la cunostiinta sefilor ierarhici orice fel de masuri care ar putea aduce o imbunatatire, ameliorare in activitatea departamentului din care face parte;

11. Responsabilitati si sarcini:

Obiectivele postului :
- incarcarea si descarcarea marfurilor din depozit;
- incarcarea si descarcarea marfurilor in magazinele societatii comerciale S.C. ___________ S.R.L

Sarcini, lucrari si responsabilitati:
- sa incarce si sa descarce marfurile;
- sa asigure integritatea si securitatea marfurilor;
- sa respecte programul de lucru stabilit prin contractul de munca;
- sa urmareasca indeplinirea normei zilnice, conform contractului de munca;
- primirea, pastrarea, incarcarea bunurilor sa se realizeze numai cu acordul sau avizul al sefilor ierarhici;
- asigura paza materiala si juridica a marfurilor pe care le manipuleaza;
- satisface in timp util comenzile pentru incarcarea - descarcarea marfurilor necesare sau care sunt cerute in mod curent de magazine, agenti comerciali sau clienti;
- ia toate masurile necesare de paza si protectie contra incendiilor;
- ia toate masurile necesare de paza si protectie contra efratiei;
- ia toate masurile necesare de paza si protectie contra distrugerilor sau deteriorarilor sub orice forma a marfurilor;
- foloseste timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens , nu se ocupa in timpul de munca de alte activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale, ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici.
 

Responsabilitati suplimentare :
- executarea tuturor altor sarcini trasate de catre conducerea societatii


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Titularul postului raspunde, dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal in cazul nerespectarii atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-I revin, precum si a legislatiei in vigoare.

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics