.

FISA DE POST

MAISTRU

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST - MAISTRU


1. Denumirea compartimentului:
COMPARTIMENTUL TEHNIC

2. Denumirea postului:

MAISTRU

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
- Director general
- Director adjunct
- Director tehnic
- Director executiv

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:

Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:

-daca este cazul

9. Pregatirea si experienta:

Studii:
-absolvent al unei forme de invatamand tehnic superior;
Aptitudini:
-inteligenta (gandire logica, memorie);
-corectitudine, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii;
Atitudini:
- sincer, dispus la colaborare

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

Organizatorice (administrative)
- Raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de productie la punctul de lucru repartizat de societate, in deplina securitate si pentru realizarea integrala a masurilor de buna functionare, exploatare si intretinere a utilajelor si masinilor incredintate, fiind organizatorul si conducatorul nemijlocit al acestui punct de lucru.
- Raspunde de realizarea lucrarilor de constructii montaj sau dupa caz, de instalatii, izolatii, reparatii repartizate de conducerea societatii.
- Organizeaza punctul de lucru, repartizeaza lucrarile pe formatii sau echipe, supravegheaza executia lucrarilor pe tot timpul programului de lucru.
- Asigura realizarea programului cantitativ zilnic astfel incat toti salariatii sa-si realizeze salariile.
- Ia in primire materialele cu bon de consum de la magazia societatii si asigura aprovizionarea zilnica a echipelor cu materiale.
- Ia masuri de indeplinire si realizare a normelor de lucru si tine evidenta lor in vederea executarii lucrarilor incredintate echipelor.
- Raspunde de luarea masurilor de evitare a intreruperilor, stagnarilor si reducerea timpului neproductiv.
- Tine evidenta lucrarilor executate de fiecare echipa in vederea intocmirii rapoartelor de lucru impreuna cu seful de echipa sau muncitori.
- Tine evidenta timpului lucrat de fiecare echipa sau muncitor prin pontaje zilnice pe care le preda la 15 si 30 a lunii compartimentului responsabil cu stabilirea drepturilor salariale.
- Raspunde de incadrarea in normele de consum de materii si materiale, combustibili si energie electrica pentru lucrarile ce le executa cat si de buna gospodarire a tuturor bunurilor ce le gestioneaza.
- Raspunde de respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor de exploatare si intretinere a mijloacelor de mica si medie mecanizare.
- In scopul intaririi ordinei si disciplinei la locul de munca are dreptul de a propune pentru subordonati, urmatoarele sanctiuni:
- mustrare
- avertisment
- sanctionare pentru timp de o luna cu 10%
- desfacerea contractului de munca
- Trebuie sa ia masuri de acordare a primului ajutor in caz de accidente si sa informeze imediat conducerea de producerea acestora.
- Raspunde si ia masuri de asigurare cu afise de securitatea muncii si folosirea echipamentului de lucru si de protectia muncii.
- Raspunde de efectuarea lunara a instructajului de protectia muncii si P.S.I. si inscrierea in fisele de instruire sub semnatura a celor discutate, impreuna cu responsabilul de protectia muncii.
- Nu trebuie sa permita accesul persoanelor straine in perimetrul in care isi desfasoara activitatea.
- Trebuie sa interzica consumul de bauturi alcoolice, tigari si a drogurilor in incinta punctului de lucru, sau a diferitelor medicamente care ar putea afecta capacitatea de concentrare sau de lucru la inaltime.
- Intocmeste masuratorile la sfarsitul lunii calendaristice si situatiile de lucrari impreuna cu seful compartimentului tehnic pana la data de 5 din luna urmatoare.
Executia lucrarilor
- Raspunde de introducerea si aplicarea metodelor celor mai noi si eficiente, productive in compartimentul pe care-l conduce.
- Zilnic trebuie executate cantitatile de lucrari conform graficelor sau comenzilor clientilor pana la onorarea acestora, indiferent daca se depaseste sau nu programul normal de lucru.
- Trebuie sa ia masuri de remediere a deficientelor constatate de catre toti cei care il verifica (beneficiar, conducerea societatii, inspectori de calitate, protectia muncii).
- Asigura exploatarea, intretinerea si repararea uneltelor si utilajelor cu care este dotat compartimentul pe care il conduce in scopul folosirii intregii capacitati de munca a salariatilor.
- Asigura pornirea si exploatarea utilajelor si instalatiilor de catre persoane bine instruite si pregatite profesional in scopul folosirii acestora.
- Ia masuri de instruire, insusire, cunoastere si aplicare a tuturor normelor de tehnica si securitatea muncii, de prevenire si stingere a incendiilor in vederea evitarii producerii de accidente sau imbolnaviri profesionale.
- Raspunde de toata activitatea desfasurata la punctul de lucru repartizat si prezinta in scris eventualele neintelegeri cu formatiile de lucru ale subantreprenorilor.
Asigurarea calitatii
- Pentru desfasurarea in bune conditii a procesului de productie din punct de vedere calitativ, asigura punctul de lucru cu desene, fise tehnice si alte documente in scopul evitarii de neconformitati.
- Din punct de vedere calitativ trebuie sa cunoasca si sa aplice toate procedeele din sistemul de asigurare al calitatii conform ISO 9001:2000. In acest sens va avea o stransa colaborare cu reprezentantul pentru asigurarea calitatii din cadrul societatii.
- Trebuie sa ia masuri de remediere a neconformitatilor constatate de catre beneficiar, conducerea societatii, inspectori din afara organizatiei, in conformitate cu procedurile de sistem, impreuna cu responsabiliul pentru asigurarea calitatii si intocmirea tuturor documentelor prevazute in ISO 9001:2000.
- Nu trebuie sa permita introducerea in procesul de fabricatie materiale neconforme, lipsite de certificate de calitate sau conformitate sau agremente tehnice, sau cele care la o vedere atenta nu prezinta garantia ca sunt bune din punct de vedere calitativ.
- Trebuie sa ia masuri de depozitare si conservare a materialelor de la punctul de lucru, astfel incat sa nu fie amestecate cu impuritati, argile, carburanti si lubrifianti, sa nu intre in contact cu acestea.
- Raspunde de asigurarea calitatii produselor si lucrarilor executate de echipele de lucru din subordinea sa.
- Completeaza la timp documentele necesare pentru fazele de productie din punct de vedere calitativ, respectiv condica de betoane, proces verbal de receptie calitativa, certificate de calitate etc., procese verbale la faza determinanta, alte documente cerute prin programul asigurarii calitatii de catre proiectant impreuna cu responsabilul tehnic de executie.
Gestiunea materialelor
- Gestioneaza corespunzator materialele luate in primire in mod direct cat si cele care nu ii apartin direct dar sunt la punctul de lucru.
- Materialele si piesele de schimb se vor elibera pe baza bonului de consum si a referatelor intocmite in acest sens.
Gestiunea documentelor
- Toate documentele vor trebui intocmite in doua exemplare din care unul se va inainta sefului ierarhic si unul se va pastra intr-un dosar propriu.
- Documentele privind calitatea se intocmesc in 2 exemplare, unul la dispozitia sa si unul la responsabilul cu asigurarea calitatii sau responsabilul tehnic de executie atestat.
- Toate problemele mai importante se vor prezenta in scris si nu verbal si se va astepta un raspuns in scris sau realizarea solutiilor.
Alte responsabilitati si sarcini:
- Raspunde de organizarea si desfasurarea activitii la locul de munca;
- Raspunde de luarea masurilor de evitare a intreruperilor si stagnarilor in activitatea pe care o desfasoara;
- Sa isi insuseasca intocmai normele de PM, PSI si SSM conform instructajului facut in fisele de PM si PSI;
- Sa respecte intocmai normele de PM, PSI si SSM specifice functiei;
- In caz de accident la locul de munca trebuie sa informeze imediat conducerea unitatii;
- Sa nu permita accesul persoanelor straine care nu se legitimeaza in perimetrul firmei;
- Sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului ierarhic;
- Se interzice parasirea locului de munca fara a verifica in prealabil ca echipamentele tehnologice (PC, calculator de birou, xerox, fax, centrala termica din sediu, etc) precum si sa fie scoase de sub tensiune;
- Sa nu se prezinte in stare de ebrietate si sa nu consume bauturi alcoolice la locul de munca;
- Va pune la dispozitia conducerii toate numerele de telefon si adresele la care angajatul poate fi contactat pentru ca acesta sa poata fi chemat imediat in caz de avarie, neincadrare in graficul de executie sau in situatiile cand apar diferse dificultati si in care prezenta angajatului este necesara;
- Cresterea numarului de devize de la o luna la alta;
- Realizarea unor costuri optime;
- Intocmirea 90% contracte de executie (devize) pentru proiectele realizate in cadrul compartimentului;
- Cat mai multe contracte de executie pentru proiecte realizate de alte firme;
- Prezinta conducerii societatii informtii si rapoarte cu privire la situatia si eventualele deficiente constatate;
- Indeplineste orice alte atributii stabilite in sarcina compartimentului sau si cele date de catre directorul general;
- Planificarea si organizarea activitatii de birou, operare calculator, protocol;
- Inregistrare, distributie si elaborarea corespondentei;
- Prelucrarea si distribuirea apelurilor telefonice;
- Gestionarea bazei de date a clientilor si a agendei de birou;
- Receptionarea si predarea actelor primare de la si catre clienti;
- Alte sarcini de secretariat si protocol;
- Inregistrarea fax-urilor, aplicarea stampilei de intrari/iesiri documentelor ce intra si ies din firma;
Criterii de performanta:
- Cantitativi:
- Alegerea unor solutii tehnice corecte respectand normativele in vigoare;
- Cresterea numarului de devize de la o luna la alta;
- Realizarea unor costuri optime;
- Calitativi:
- Promptitudine in rezolvarea cerintelor clientilor;
- Tact, precizie, acuratete in rezolvarea sarcinilor ce-i revin;
- Corectitudine, perseverenta, sociabilitate;
- Spirit de initiativa, creativitate, simt de raspundere;
- Temperament echilibrat;
- Dispus la program prelungit;
- Sistem eficient de relationare;
- Mobilitate.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:


Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics