.

FISA DE POST

LICHIDATOR DAUNE

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST LICHIDATOR DAUNE


1

1. Denumirea compartimentului:
Administrativ

2. Denumirea postului:
Lichidator daune

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Directorului de daune

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
Cu personalul de specialitate din serviciul contabilitate, serviciul asigurari,biroul de control si revizie din centrala

9. Pregatirea si experienta:
a) studii: superioare
b) vechime: minimum 2 ani in asigurari
c) alte cerinte specifice: profesionale: calificare profesionala corespunzatoare; competenta profesionala

10. Autoritate si libertate organizatorica:
Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
Specifice
a) Inregistreaza instiintarile facute de asigurati cu privire la producerea evenimentelor asigurate si intocmeste dosarele de daune;
b) Executa constatarea tehnica de specialitate urmarind dimensionarea cāt mai precisa a avariilor produse autovehiculului, stabilind solutiile tehnologice optime pentru readucerea la starea initiala cu costuri minime;
c) Verifica intrunirea elementelor legale privind existenta dreptului la despagubire si incadrarea in cadrul legal general si in normele interne ale societatii;
d) Verifica, dupa caz, realitatea imprejurarilor producerii evenimentelor asigurate avizate si corectitudinea actelor intocmite;
e) Solicita politiei, unitatilor de pompieri si altor autoritati abilitate sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule sau alte evenimente asigurate, documentele cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentelor asigurate si la pagubele produse;
f) Solicita asiguratilor si pagubitilor datele necesare in vederea stabilirii si platii despagubirii;
g) Calculeaza, in timpul cel mai scurt posibil, sumele cuvenite ca despagubire, pe baza actelor de reparatie depuse, urmarind respectarea cu strictete a termenului de plata stabilit;
h) Rezolva in timpul cel mai scurt posibil cererile si reclamatiile ce-i sunt repartizate;
i) Promoveaza o imagine favorabila societatii pe piata asigurarilor printr-o maxima solicitudine si oportunitate in constatarea producerii evenimentelor asigurate, stabilirea si plata despagubirilor;
j) Exercita si alte atributii specifice domeniului de activitate, care decurg din actele normative in vigoare si care sunt dispuse de catre directorul sucursalei;
k) Isi insuseste si aplica prevederile actelor normative din sectorul sau de activitate si anume: legi si hotarāri ale guvernului, instructiuni si regulamente, circulare si decizii ale Directorului General al societatii si ale sefului de serviciu;
l) Participa la instructaje facute de directorii societatii;
m) Avizeaza dosare de daune in limita competentelor si pentru riscurile care se afla in administrarea sa;
n) Sesizeaza operativ conducerea societatii despre problemele specifice activitatii sale;
o) Realizeaza integral si la termen sarcinile ce-i revin;
p) Folosirea integrala si eficienta a timpului de munca;
q) Executa alte sarcini repartizate de conducerea societati.
 

Generale
a) Organizarea activitatii proprii;
b) Perfectionarea activitatii profesionale;
c) Respectarea prevederilor programelor de instruire;
d) Aplicarea si respectarea cerintelor Regulamentului de Organizare si Functionare;
e) Aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei;
f) Aplicarea si respectarea prevederilor normelor tehnice;
g) Aplicarea si respectarea normelor, procedurilor cu privire la elaborarea, avizarea, aprobarea, evidenta, difuzarea, modificarea, arhivarea tuturor documentelor ce le utilizeaza;
h) Respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si a normelor de paza contra incendiilor;
i) Manifestarea unei conduite profesionale ( ce include obligatoriu politete, solicitudine ) in relatiile cu asiguratii, cu colegii, cu toate persoanele cu care intra in contact;
j) Raspunde pentru pastrarea in bune conditii si utilizarea conforma a echipamentelor si aparatelor cu care lucreaza;
k) Pastreaza secretul de serviciu conform normelor interne aprobate.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum ļ»æ

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics