.

FISA DE POST

INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Inspector scolar de specialitate

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Inspector scolar general si inspector scolar general adjunct pentru Evaluare, prognoze si dezvoltare institutionala
Directorul general / directorul / inspectorii din M.Ed.C.

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
cadrele didactice de specialitate din teritoriu

 

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:

- cu personalul directiilor de specialitate din M.Ed.C., C.N.D.I.P.T., C.N.F.P.P.
- cu inspectorii din inspectoratul scolar, C.C.D., conducerile unitatilor de învatamânt

9. Pregatirea si experienta:
* Studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta sau diploma echivalenta
* Titular în învatamântul preuniversitar, cu gradul didactic II si o vechime în / la catedra de cel putin 8 ani
* Calificativul “Foarte bine” în ultimii 3 ani si recomandarea Consiliului de administratie al unitatii de învatamânt / Consiliul de administratie al inspectorului scolar / organului de conducere al institutiei în care îsi desfasoara activitatea
* Perfectionari obligatorii corespunzatoare etapei de cariera
* Cunostinte operare computer
* Cunoasterea unei limbi moderne de circulatie internationala

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
Complexitatea operatiunilor specifice postului:
* Cunoasterea aprofundata a domeniului sau specific de încadrare;
* Cunoasterea actelor normative specifice inspectiei scolare;
* Cunoasterea si aplicarea legislatiei învatamântului preuniversitar: management educational, managementul resurselor umane, evaluare si dezvoltare institutionala, calitatea educatiei, descentralizarea sistemului de învatamânt s.a.;
* Acordarea de consultanta de specialitate;
* Desfasurarea, monitorizarea si controlul activitatilor si actiunilor la nivelul domeniului sau specific la nivel local, judetean si national;
* Utilizarea competentelor de analiza – diagnoza – prognoza si de evaluare a starii învatamântului.
 

Responsabilitate implicata de post privind:
* organizarea, managementul, controlul – verificarea si comunicarea în domeniul de competenta;
* corectitudinea si aplicabilitatea documentelor elaborate si corectitudine în aplicarea prevederilor actelor normative;
* solutionarea starilor conflictuale;
* propuneri decizionale.
 

I. Dezvoltare institutionala
-Stabilirea strategiei de dezvoltare institutionala la nivel local si judetean. Identifica nevoile de dezvoltare ale fiecarei unitati de învatamânt colaborând cu organismele abilitate si cu factorii de decizie la nivel local si judetean;
-Consiliaza conducerile unitatilor de învatamânt în vederea elaborarii de proiecte si programe de dezvoltare institutionala, inclusiv realizarea ofertei educationale si a cartii de identitate a fiecarei unitati scolare;
-Asigurarea dezvoltarii curriculum-ului în functie de nevoile de formare locala, zonala si judeteana Proiecteaza curriculum-ul la nivel local si consiliaza conducerile unitatilor de învatamânt pe probleme de proiectare a curriculum-ului la decizia scolii;
-Asigurarea concordantei alocarii resurselor (umane, materiale, financiare, informationale etc.) în functie de programele de dezvoltare institutionala Sustine si fundamenteaza, impreuna cu alte compartimente de specialitate ale inspectoratului scolar, programele de dezvoltare institutionala, prin alocarea resurselor necesare pentru realizarea lor;
-Consiliaza si sprijina dezvoltarea culturii organizationale a unitatii de învatamânt în asigurarea transparentei procesului educational, pentru dezvoltarea capacitatii de relationare a unitatii de învatamânt cu mediul cultural, social si economic specific comunitatii

II. Evaluare institutionala
-Evaluarea activitatilor din cadrul compartimentului / specialitatii Elaboreaza graficul inspectiilor scolare si efectueaza cel putin 9 zile lunar de inspectie în domeniul curricular / domeniul sau de competenta la unitatile de învatamânt de stat si particulare;
-Elaboreaza criterii de monitorizare si evaluare a calitatii managementului educational si asigura consiliere pentru dezvoltarea capacitatii de autoevaluare a unitatii de învatamânt;
-Redacteaza rapoarte, informari, procese verbale, studii si programe de masuri de valorificare a activitatii de evaluare institutionala;
-Coordoneaza activitatea de evaluare a activitatii directorilor unitatilor de învatamânt preuniversitar si asigura evaluarea acestora, conform legislatiei în vigoare;
-Participa în comisiile pentru acordarea salariilor si gradatiilor de merit, a recompenselor (ordine, distinctii, decoratii) si în cele de ancheta constituite în vederea cercetarii abaterilor savârsite de cadre didactice, personal de conducere, îndrumare si control;
-Asigurarea calitatii în învatamântul preuniversitar. Îndruma si verifica activitatea comisiilor de asigurare a calitatii din scoli si întocmeste sinteze, analize, recomandari privind autoevaluarea unitatilor de învatamânt preuniversitar;
-Monitorizeaza si evalueaza strategiile si procedurile de asigurare a calitatii din unitatile de învatamânt, în conformitate cu politica M.Ed.C. si ARACIP, si în consens cu strategia ISJ de asigurare a calitatii.

III. Management
-Monitorizarea functionalitatii structurilor institutionale, administrative si manageriale din scoli Realizeaza baza de date si valorifica informatiile cuprinse în cadrul acesteia în vederea luarii deciziilor în concordanta cu realitatile specifice mediului educational;
-Îndruma, asista, monitorizeaza si evalueaza procesul de predare – învatare – evaluare sau din activitatea din domeniul sau de competenta din unitatile de învatamânt preuniversitar în vederea asigurarii calitatii actului educational;
-Monitorizeaza progresul si disfunctiile aparute în desfasurarea activitatilor proiectate
-Verifica respectarea în teritoriu a legislatiei generale si specifice, a ordinelor si instructiunilor M.Ed.C. si ISJ, propune masuri pentru asigurarea legalitatii.

IV. Relatii – Comunicare
-Mentinerea legaturilor inspectoratului scolar cu M.Ed.C. si cu unitatile scolare;

Optimizeaza fluxul informational între M.Ed.C. si unitatile scolare si transmite directiilor de specialitate din M.Ed.C. propunerile si masurile de îmbunatatire a activitatii din teritoriu;
-Reprezentarea inspectoratului scolar în relatii publice Dezvolta si mentine legaturile cu autoritatile si partenerii sociali precum si cu organizatii neguvernamentale si institutii de specialitate;
-Consilierea si facilitarea schimbului de informatii Consiliaza si consulta personalul din subordine, cadrele didactice din unitatile de învatamânt în vederea îmbunatatirii performantelor de comunicare;
-Solutioneaza prompt si eficient corespondenta primita (sesizari, reclamatii, memorii)
-Mediaza conflictele si starile tensionate din subsistemul învatamântului preuniversitar judetean.

V. Formare profesionala
-Perfectionarea activitatii proprii Participa la programele de formare continua în management educational, inspectie scolara si de specialitate, alese pe baza nevoilor proprii;
-Asigurarea dezvoltarii / formarii profesionale a personalului din subordine Identifica si analizeaza nevoia de formare a personalului didactic;
-Elaboreaza politica de dezvoltare a resursei umane din subordine. Creeaza cadrul formarii continue a personalului didactic si a managerilor de unitati de învatamânt, propune / faciliteaza accesul cadrelor didactice la programe / activitati de perfectionare / formare;
-Asigura realizarea si dezvoltarea culturii organizationale prin schimburi de experienta, stagii, module de formare pentru manageri de proiect, personal de conducere, îndrumare si control si asigura transferul de bune practici.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics