.

FISA DE POST

INSPECTOR

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST INSPECTOR


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Inspector

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
 directorului executiv, directorului executiv adjuct pe probleme de asistenta sociala a adultului , sefului de serviciu de asistenta si sprijin pentru persoane cu handicap si vârstnici

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
 cu intregul personal


9. Pregatirea si experienta:
Gradul profesional- principal,
Conditii specifice privind ocuparea postului: studii superioare de lunga durata
Studii de specialitate – asistenta sociala
Cunostinte de operare/programare pe calculator


10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
1.Verifica si reevalueaza trimestrial si ori de câte ori este cazul modul de îngrijire al persoanei adulte aflate în nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala într-o institutie, în vederea mentinerii, modificarii sau revocarii masurii stabilite ;
2.Completeaza evaluarea situatiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate în vederea refacerii si dezvoltarii capacitatii individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute în planul individualizat de asistenta sociala.
3.Acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercutarea dreptului sau la exprimare libera a opiniei.
4.Coordoneaza metodologic activitatea de admitere a adultului în institutii sau ca beneficiar de anumite servicii, desfasurate la nivel judetean sau local, precum si urmareste evolutia starii acestuia, cu posibilitatea de interventie.
5.Asigura la cerere consultanta de specialitate gratuita privind acordarea serviciilor, masurilor si prestatiilor de asistenta sociala ; colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor cu handicap la acestre drepturi.
6.Asigura masurile necesare pentru protectia în regim de urgenta a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii în structura proprie a unor centre specializate ;
7.Actioneaza pentru promovarea alternativelor de asistare la cele de tip rezidential, si propune orice alta alternativa pentru o cât mai buna protectie în mijlocul societatii.
8.Depune diligente necesare pentru reabiliatarea persoanei adulte conform planului individual privind masurile de asistenta sociala ;
9.Evalueaza si pregateste persoane, identificate de serviciul public local de asistensa sociala, care pot devenii asistenti personali ai persoanelor cu handicap, si supravegheaza activitatea acestor asistenti ;
10.Actioneaza pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu si lung prevazute în strategia Directiei, potrivit atributiilor ce îi revin, dupa adoptarea si aprobarea acesteia si raspunde de obtinerea rezultatelor stabilite ;
11.Elaboreaza si prezinta Biroului Monitorizare copil si adult statistici periodice si la cerere necesare pentru întocmirea tuturor raportarilor si situatiilor care sunt solicitate ;
12. Indeplineste orice alte sarcini date de conducerea institutiei in vederea derularii in conditii optime a activitatii __________


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics