.

FISA DE POST

INGINER SEF LABORATOR

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST INGINER SEF LABORATOR


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Inginer– Sef laborator

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
directorului

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
sefii de profil si operatorii

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
Cu compartimentele functionale
Colaborare: Cu laboratoare autorizate in vederea incercarilor interlaboratoare si a celor pentru care laboratorul nu are competenta Inspectia Teritoriala in Constructii


9. Pregatirea si experienta:
Facultatea tehnica
Studii: Facultatea de Inginerie Chimica
Domenii profesionale: Chimie
Calitati pentru exercitarea postului: Autorizatie ISC
Limbi straine: Franceza, engleza, germana

10. Autoritate si libertate organizatorica:
Conduce activitatea laboratorului pentru care este autorizat din punct de vedere tehnic si organizatoric.
2. Propune conducerii participarea la actiuni de specializare, reciclare, simpozioame, expozitii sau alte activitati organizate pe linia calitatii.
3. Nu este supus nici unei presiuni comerciale, financiare sau de alta natura care ar putea influenta rezultatele activitatii sale.


11. Responsabilitati si sarcini:
1. Asigura mentinerea conditiilor avute in vedere la autorizarea laboratorului.
2. Coordoneaza activitatea din punct de vedere tehnic si organizatoric in laborator.
3. Exercita controlul activitatilor depuse de sefii de profile si operatori in vederea respectarii prevederilor normelor tehnice privind efectuarea incercarilor.
4. Asigurarea printr-un control permanent respectarea prevederilor normelor tehnice in efectuarea incercarilor si de interpretarea rezultatelor.
5. Analizeaza rezultatele incercarilor si semneaza documentele intocmite in cadrul laboratorului.
6. Asigura instruirea unui sistem propriu de asigurare a calitatii, de implementare, de functionare si de perfectionare permanenta a acestuia.
7. Decide, in caz de dubii, colaborarea cu alte laboratoare autorizate pentru efectuarea de incercari interlaboratoare in vederea confirmarii corectitudinii rezultatelor obtinute de laboratorul propriu.
8. Propune masuri pentru cunoasterea si aplicarea reglementarilor tehnice in vigoare.
9. Urmareste realizarea la termen a masurilor dispuse de I.S.C. cu prilejul inspectiilor.
10. Avizeaza procedurile tehnice privind incercarile.
11. Intocmeste fisele posturilor pentru personalul din subordine.
12. Analizeaza impreuna cu responsabilii de profil eventualele abateri constatate si stabileste modul de solutionare.
13. Sesizeaza orice operatie, activitate la care constata abateri fata de exigentele tehnice si de calitate specifice.
14. Intocmeste programul de testare si instruire a personalului din subordine.
15. Intocmeste planul de control calitate, verificari si incercari ( partea a II-a ) si urmareste realizarea lui.

1. Raspunde de instruirea si implementarea sistemului de asigurare a calitatii pe laborator.
2. Raspunde de mentinerea conditiilor de mediu, spatii, fluxuri avute in vedere la autorizare.
3. Respectarea prevederilor si normelor tehnice cu privire cu privire la efectuarea incercarilor.
4. Corectitudinea rezultatelor incercarilor si a interpretarilor tehnice efectuate, precum si comunicarea rezultatelor acestora factorilor interesati.
5. Raspunde de folosirea mijloacelor de masura conform procedurilor tehnice, standarde, normative, specificatii.
6. Raspunde de respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si PSI in laborator.
7. Asigura confidentialitatea datelor si rezultatelor activitatii desfasurate si securitatea
informatiilor fata de incercarile efectuate.
8. Semneaza raportul final al incercarilor.
9. Raspunde de organizarea si implementarea sistemului de gestionare a probelor.
10. Analizeaza rezultatele incercarilor si dispune actiuni corective atunci cand este cazul.
11. Verifica rapoartele de incercare, rapoartele tehnice, sub aspectul corectitudinii intocmirii acestora si respectarii prevederilor normelor tehnice.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics