.

FISA DE POST

DULGHER - TAMPLAR - PARCEHTAR

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST - DULGHER - TAMPLAR - PARCEHTAR


1. Denumirea compartimentului:
COMPARTIMENTUL TEHNIC

2. Denumirea postului:
DULGHER - TAMPLAR - PARCHETAR

3. Numele si prenumele salariatului:

NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Sefului de echipa / santier

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:

- cu membrii echipei

9. Pregatirea si experienta:


COMPETENTE FUNDAMENTALE
1. Comunicarea interactiva la locul de munca.
2. Efectuarea unor calcule matematice simple.
3. Identificarea sarcinilor si planificarea activitatii.

COMPETENTE GENERALE PE DOMENIUL DE ACTIVITATE
1. Aplicarea procedurilor tehnice de executie si control a calitatii.
2. Utilizarea instrumentelor, sculelor, uneltelor, masinilor, utilajelor si instalatiilor.
3. Respectarea N.T.S.M. si P.S.I.

COMPETENTE SPECIFICE OCUPATIEI
1. Executarea schelelor
2. Executarea cofrajelor
3. Montarea panourilor prefabricate.
4. Executarea pardoselilor din lemn.
5. Executarea acoperisului tip sarpanta.
6. Incadrarea si ajustarea tamplariei.

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati :

Activitate se compune din:
o executarea schelelor necesare lucrului la inaltime pentru lucrarile de zidarie si finisaje la interior si exterior,
o executarea cofrajelor pentru diferitele elemente de rezistenta ale constructiilor (fundatii, stalpi, grinzi, plansee, scari, pereti) din beton armat monolit,
o montarea elementelor prefabricate care alcatuiesc structura de rezistenta a cladirilor etajate,
o montarea pardoselilor din lemn (dusumele din scandura, parchet de diferite esente fag, stejar, foi de parchet laminat),
o executarea acoperisului tip sarpanta, incadrarea si ajustarea tamplariei.

In principal dulgherul- tamplar- parchetar are de efectuat urmatoarele activitati:
o citeste si interpreteaza planurile de executie si cele de detaliu pentru executarea lucrarilor in conformitate cu proiectul de executie.
o efectueaza calcule matematice simple de apreciere a necesarului de materiale pentru executarea lucrarilor de dulgherie/tamplarie.
o masoara si traseaza amplasamentul lucrarilor de dulgherie/tamplarie in conformitate cu proiectul de executie si normativele in vigoare.
o organizeaza si curata propriul loc de munca in vederea desfasurarii activitatii de dulgherie /tamplarie.
o verifica calitatea lucrarilor de dulgherie/tamplarie in conformitate cu proiectul de executie si normativele in vigoare, remediaza defectiunile aparute astfel incat lucrarile executate sa corespunda cu proiectul de executie si normativele in vigoare.

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR, SCULELOR, UNELTELOR, MASINILOR, UTILAJELOR SI INSTALATIILOR

1. Identifica instrumentele, sculele, uneltele, masinile, utilajele, instalatiile necesare lucrarilor de executat.
1.1. Alege cu discernamant mijloacele de prelucrare a materialelor.
1.2. Alege corect sculele pentru executarea lucrarilor de debitare.
1.3. Sculele identificate sunt corespunzatoare calitativ.
1.4. Masinile, utilajele, instalatiile sunt verificate din punct de vedere al functionalitatii.

2. Identifica dispozitivele si mijloacele de transport necesare lucrarilor de executat.
2.1. Alege corect dispozitivele, masinile si utilajele corespunzatoare pentru ridicat materiale, in functie de specificul lucrarii.
2.2. Alege cu discernamant mijloacele de transport necesare transportarii la locul de munca a utilajelor, masinilor, uneltelor, sculelor si instrumentelor de masura si control a lucrarilor de dulgherie / tamplarie.

3. Intretine instrumentele, sculele, uneltele, masinile, utilajele, instalatiile specifice lucrarilor de dulgherie / tamplarie.
3.1. Curata cu constiinciozitate uneltele, utilajele si sculele dupa folosire.
3.2. Protejeaza suprafetele metalice ale sculelor, uneltelor si utilajelor pentru perioada de conservare.
3.3. Sterge de praf cu grija instrumentele de masura si control.

4. Depoziteaza sculele, instrumentele de masura si control si deseurile tehnologice.
4.1. Depoziteaza sculele si instrumentele de masura si control, in mod corespunzator, la locuri special destinate acestui scop.
4.2. Deseurile rezultate din diferite operatii sunt corect depozitate la locurile special amenajate.

Scule, unelte, masini si utilaje specifice lucrarilor de dulgherie:
-tesla, ferastrau, dalta, rindea, ferastrau electric, bormasina electrica etc.

Instrumente de masura si control:
-metru, ruleta, furtun de nivel, fir cu plumb, nivela cu bula de aer.
Tipuri de lucrari de dulgherie / tamplarie:
-schele, cofraje, acoperis tip sarpanta.
-pardoseli din lemn: dusumea din scandura, parchet(stejar, fag, etc.), parchet laminat.
Dispozitive de ridicat: scripeti, troliu, macara fereastra, etc.
Mijloace de transport: minicar, camion, tractor cu remorca etc.
Materiale folosite la conservarea uneltelor si sculelor: vaselina, ulei, vopsea etc.

RESPECTAREA N.T.S.M. SI P.S.I.

1. Aplica N.T.S.M.
2. Aplica N.P.S.I.
3. Raporteaza pericolele care apar la locurile de munca.
4. Aplica procedurile de urgenta si de evacuare.

EXECUTAREA SCHELELOR

1. Monteaza schela.
1.1. Pregateste cu atentie elementele componente ale schelei.
1.2. Transporta cu operativitate materialele necesare la punctul de lucru, cu respectarea
NTSM si PSI.
1.3. Monteaza corect elementele componente ale schelei, conform procedurii de lucru.

2. Demonteaza schela.
2.1.Demonteaza cu atentie elementele componente ale schelei.
2.2. Curata si protejeaza elementele componente ale schelei utilizand materiale specifice.
2.3. Depoziteaza in ordine elementele componente ale schelei, la locul special destinat
acestui scop.

EXECUTAREA COFRAJELOR

1. Traseaza cofrajul.
1.1. Pregateste cu atentie instrumentele corespunzatoare pentru trasat.
1.2. Traseaza corect axele de referinta ale constructiei, in functie de forma geometrica a
acesteia.
1.3. Traseaza marginile cofrajului in conformitate cu proiectul de executie.
1.4. Marcheaza golurile tehnologice in conformitate cu proiectul de executie.

2. Monteaza cofrajul.
2.1. Alege cu discernamant materialele adecvate pentru executarea cofrajului.
2.2. Transporta cu operativitate materialele necesare la punctul de lucru.
2.3. Monteaza provizoriu panourile de cofraj, in scopul identificarii eventualelor neconcordante.
2.4. Executa cu atentie completarile cofrajului.
2.5. Monteaza corect cofrajele pentru goluri.
2.6. Ancoreaza cu responsabilitate si discernamant cofrajul, pentru a-i asigura stabilitatea pe toate laturile.

3. Demonteaza cofrajul.
3.1. Demontarea cofrajului se face, dupa verificarea prealabila a intaririi betonului.
3.2. Ancorarea cofrajului se demonteaza cu grija, pentru a nu deteriora betonul.
3.3. Completarile si panourile de cofraj sunt demontate cu atentie, in vederea pastrarii pe cat posibil a integritatii acestora.
3.4. Materialele rezultate in urma decofrarii sunt transportate cu operativitate la locurile special destinate acestui scop, cu respectarea normelor de protectia muncii.
3.5. Depozitarea materialelor rezultate in urma decofrarii se face in ordine si in conditii de siguranta.

MONTAREA PANOURILOR PREFABRICATE

1. Executa trasarea axelor panourilor prefabricate.
1.1. Pregateste cu atentie instrumentele pentru trasat, corespunzatoare tipului de lucrare.
1.2. Executa trasarea axelor longitudinale si transversale.
1.3. Marcheaza pozitia panourilor care urmeaza a se monta, in conformitate cu planul de executie.

2. Executa lucrari de montare a panourilor prefabricate.
2.1. Alege cu discernamant panourile pentru peretii care urmeaza a se monta, in conformitate cu planul de executie.
2.2. Executa montarea peretilor prefabricati, in conformitate cu planul de executie, cu respectarea abaterilor maxime admise.
2.3. Asigura mentinerea pozitiei peretilor prefabricati cu dispozitive de sustinere, in conformitate cu planul de executie.
3. Executa lucrari de monolitizare a panourilor prefabricate.
3.1. Executa montarea cofrajelor pentru monolitizare a panourilor, in conformitate cu planul de executie.
3.2. Executa decofrarea si verifica cu atentie calitatea monolitizarilor.

Instrumente pentru trasat: creion, echer, raportor, vinclu, rigla
Scule, unelte, utilaje specifice lucrarilor de montare a panourilor prefabricate
- macara
- dispozitive de rezemare,
- dispozitive de fixare (tensor)

Instrumente de masura si control:
-metru, ruleta, echer, furtun de nivel, fir cu plumb, nivela cu bula de aer.

Dispozitive de sustinere: tensori compresori
Monolitizarea presupune: turnarea betonului in rosturile de monolitizare

EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN LEMN

1. Traseaza cotele pardoselii.
1.1. Pregateste cu atentie instrumentele pentru trasat, corespunzatoare tipului de lucrare.
1.2. Traseaza corect axele de referinta ale constructiei, in functie de forma si dimensiunile incintei.
1.3.Traseaza linia de cota a pardoselii in conformitate cu planul.

2. Efectueaza lucrari de montaj de pardoseli.
2.1.Alege cu discernamant materialele pentru executarea pardoselii.
2.2 Materialele alese sunt de calitate corespunzatoare si in cantitatea suficienta efectuarii lucrarii.
2.3. Transporta cu operativitate si cu grija materialele necesare la punctul de lucru.
2.4.Debiteaza elementele de pardoseala in conformitate cu forma si dimensiunile incintei si cu cerintele beneficiarului.
2.5. Monteaza elementele de pardoseala conform procedurii de lucru, in conformitate cu planul si cu cerintele beneficiarului.

3. Verifica calitatea montajului pardoselilor.
3.1.Verifica orizontalitatea pardoselii in raport cu planul constructiei.
3.2. Verifica corectitudinea imbinarii elementelor de pardoseala (scandura, parchet,
foi de parchet laminat) in conformitate cu procedura de control.
3.3. Verifica cota pardoselii in raport cu planul constructiei.

EXECUTAREA ACOPERISULUI TIP SARPANTA

1. Traseaza elementele componente ale acoperisului
1.1 Alege si pregateste instrumentele pentru trasat in functie de prelucrarile care trebuiesc executate.
1.2.Executa trasarea axelor de referinta ale elementului de prelucrat in conformitate cu planul de executie.
1.3.Executa trasarea formei elementului de prelucrat in conformitate cu planul de executie.

2. Debiteaza si prelucreaza elementele componente
2.1.Identifica tipurile de material lemnos ce trebuie prelucrat, in conformitate cu planul de executie si de cerinta beneficiarului.
2.2 Identifica corect tipurile de defecte ale materialului lemnos ce trebuie prelucrat.
2.3.Sculele corespunzatoare sunt pregatite in functie de tipul lucrarii de efectuat.
2.4. Debiteaza si prelucreaza manual elementele, in conformitate cu planul de executie.
2.5. Debiteaza si prelucreaza mecanizat elementele, in conformitate cu planul de executie.

3. Monteaza elementele componente ale acoperisului
3.1.Executa imbinarile elementelor componente, in conformitate cu planul de executie.
3.2.Executa innadirile elementelor componente corect si adecvat procedurii de lucru.
3.3. Imbinarile realizate nu afecteaza siguranta constructiei.

4. Verifica pozitionarea elementelor acoperisului.
4.1. Verticalitatea / orizontalitatea / unghiurile elementelor componente ale acoperisului sunt verificate in conformitate cu planul de executie.
4.2.Pozitia imbinarilor este minutios verificata.
4.3. Verifica dimensiunile elementelor componente, in conformitate cu planul de executie, cu ajutorul instrumentelor specifice.

5. Monteaza invelitoarea
5.1.Alege materialele de invelitoare, in conformitate cu planul de executie.
5.2.Transporta materialele de invelitoare cu grija si operativitate la punctul de lucru.
5.3.Monteaza materialele de invelitoare, in conformitate cu planul de executie.
5.4. Calitatea executiei invelitorii este verificata conform procedurii.


Elementele componente ale acoperisului tip sarpanta:
- grinzi, popi, capriori, rigle, scandura pentru astereala, placi ondulate, tabla

INCADRAREA SI AJUSTAREA TAMPLARIEI

1.Pregateste operatia
1.1. Alege elementele de tamplarie in conformitate cu golurile prevazute in proiectul
de executie.
1.2. Transporta elementele de tamplarie in conformitate cu proiectul de executie.

2. Incadreaza si monteaza tamplaria
2.1. Monteaza in conformitate, cu proiectul de executie si procedura de lucru.
2.2 Elementele de tamplarie sunt montate corect, corespunzator dimensiunii golurilor din
proiectul de executie.

3. Ajusteaza elementele de tamplarie
3.1. Identifica cu discernamant partile componente ale elementelor de tamplarie care
necesita ajustare.
3.2. Ajusteaza cu atentie si exactitate parti componente ale tamplariei, cu respectarea
riguroasa a cotelor.
3.2. Partile componente ajustate sunt asamblate corect in cadrul elementului de tamplarie

4. Verifica calitatea montajului elementelor de tamplarie.
4.1. Verifica calitatea montarii elementelor de tamplarie in conformitate cu procedura de
lucru.
4.2.Verifica cu responsabilitate si minutiozitate functionalitatea elementelor montate.
4.3. Verifica cu atentie respectarea incadrarii elementelor de tamplarie in cotele de montaj.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics