.

FISA DE POST

DIRECTOR UNITATE DE INVATAMANT

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST DIRECTOR UNITATE DE INVATAMANT


1

1. Denumirea compartimentului:
invatamant preuniversitar

2. Denumirea postului:
Director unitate de invatamant

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
inspector scolar general

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
director adjunct, personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
inspector management, inspector teritorial, inspectori
scolari, directori de scoli, autoritatea locala


9. Pregatirea si experienta:


10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
Descrierea postului:
(1) Exercita conducerea executiva a unitatii de īnvatamānt, īn conformitate cu atributiile conferite de lege, cu hotarārile Consiliului de administratie al unitatii de īnvatamānt, precum si cu alte reglementari legale.
(2) Reprezinta unitatea de īnvatamānt īn relatiile cu terte persoane fizice si juridice, īn limitele competentelor prevazute de lege.
(3) Manifesta loialitate fata de unitatea de īnvatamānt, credibilitate si responsabilitate īn deciziile sale, īncredere īn capacitatile angajatilor
(4) Īncurajeaza si sustine colegii, īn vederea motivarii pentru formare continua si pentru crearea īn unitate a unui climat optim desfasurarii procesului de īnvatamānt.
(5) Coordoneaza direct compartimentul financiar-contabil prin care se realizeaza evidenta contabila sintetica si analitica, precum si executia bugetara.
(6) Are drept de indrumare si control asupra activitatii īntregului personal salariat al unitatii de īnvatamānt; colaboreaza cu personalul cabinetului medical.
(7) Aproba vizitarea unitatii de īnvatamānt si asistenta la orele de curs sau la activitati scolare /extrascolare, efectuate de catre persoane din afara unitatii de īnvatamānt, cu respectarea prevederilor legale īn vigoare. Fac exceptie de la aceasta prevedere reprezentantii institutiilor cu drept de control asupra unitatilor de īnvatamānt.
(8) Beneficiaza de īndemnizatie de conducere, conform reglementarilor legale īn vigoare.
(9) Norma didactica de predare a directorului si/ sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc, īn baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
(10) Perioada concediului anual de odihna al directorului se aproba de catre inspectorul scolar general.
(11) Este presedintele consiliului profesoral si al consiliului de administratie, īn fata carora prezinta rapoarte semestriale si anuale.
(12) Raspunde de asigurarea calitatii in scoala.

 

Atributii pe domeniul calitatii:
I.Domeniul : CAPACITATEA ORGANIZATIONALA
 

Management strategic
- concepe politica scolii ;stabileste directiile generale de dezvoltare a scolii ;
- propune proiectul planului de scolarizare ;
- organizeaza/eficientizeaza sistemul de comunicare interna intrainstitutionala ;
-asigura si eficientizeaza sistemul de comunicare externa, interistitutionala.


Management operational
- coordoneaza elaborarea proiectelor de dezvoltare a scolii pe termen scurt, mediu si lung ;
- reactualizeaza regulamentele si echipele de lucru din scoala ;
- asigura dezvoltarea sistemului informatic ;
- elaboreaza instrumente interne de lucru in vederea eficientizarii activitatii ;
- monitorizeaza activitatea comisiei de intocmire a orarului si serviciului pe scoala ;
- promoveaza si asigura conditiile de mediatizare a scolii in comunitate ;
- sprijina dezvoltarea serviciilor medicale si sociale in colaborare cu institutiile desemnate;
- asigura sistemul de protectie si securitate al elevilor si personalului ;
- asigura conditiile pentru optimizarea calitatii invatarii.
 

Managementul personalului
- incheie contracte individuale cu personalul angajat ;
- proiecteaza si stabileste sarcini concrete pentru toate categoriile de personal (fisa postului);
- concepe proiectul planului de incadrare cu personalul necesar pentru desfasurarea unei activitati de calitate ;
- sprijina cadrele didactice in dezvoltarea profesionala si personala ;
- favorizeaza , sustine si monitorizeaza activitatea de formare continua a cadrelor didactice si a personalului ;
- solicita activitati de formare continua care sa raspunda nevoilor scolii.

II. Domeniul: EFICACITATEA EDUCATIONALA
Oferta educationala
- existenta unei strategii de dezvoltare a ofertei educationale pe termen lung;
- adecvarea ofertei educationale la contextul socio-economic si cultural in care functioneaza scoala;
- coordoneaza implementarea ofertei educationale;
- coordoneaza promovarea ofertei educationale.
Realizarea curriculumului
- monitorizeaza cuprinderea elevilor īn formele de educatie stabilite prin lege;
- monitorizeaza respectarea prevederilor din documentele curriculare oficiale si a celor auxiliare;
-monitorizeaza existenta si utilizarea softurilor educationale si a auxiliarelor curriculare;
- asigura realizarea bazei logistice pentru desfasurarea activitatilor instructiv educative si a celor extracurriculare;
- stabileste colectivele de catedra/ comisiile metodice/colectivele pe domenii si principii de functionare a acestora;
- monitorizeaza impactul formarii continue a cadrelor didactice , a rezultatelor activitatii metodico-stiintifice si a mentoratului cadrelor debutante sau nou venite in scoala asupra calitatii activitatilor de predare-invatare si educationale.
Rezultatele īnvatarii
- creaza conditii pentru dezvoltarea elevilor in functie de particula-ritatile lor individuale (grupe de excelenta, participare la concur-suri,olimpiade, programe remediale);
- asigura conditii pentru obtinerea de catre elevi de performante la examene nationale si atestate;
- elaboreaza criterii proprii de monitorizare si evaluare pentru eficientizarea activitatilor educative extracurriculare si extrascolare;
- monitorizeaza starea de disciplina din scoala;
- monitorizeaza si evalueaza realizarea consilierii si orientarii vocationale a elevilor si insertia socio- profesionala a absolventilor;
- initiaza si sprijina crearea si mentinerea de parteneriate locale, regionale, nationale si internationale

III. Domeniul
MANAGEMENTUL CALITATII

Autoevaluarea institutionala
- proiectarea si implementarea procedurilor de autoevaluare institutionala.
Asigurarea calitatii
- existenta si aplicarea procedurilor interne de asigurare a calitatii;
- constituirea si functionarea CEAC in cf. cu Legea Calitatii;
- proiectarea si implementarea strategiei de dezvoltare manageriala a personalului de conducere, de formare/ dezvoltare a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic
Revizuirea ofertei educationale si a planului de dezvoltare;
- realizarea procedurilor interne pentru identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor;
- stabilirea procedurilor interne prin care evaluarile rezultatelor invatarii conduc la revizuirea ofertei educationale si la modificarea planului de dezvoltare;
- asigurarea accesibilitatii elevilor si cadrelor didactice la resursele de invatare.
Evaluarea personalului
- stabilirea strategiei, criteriilor si instru mentelor de evaluare periodica a personalului.
Baza de date
- realizarea bazei de date;
- cuprinderea in baza de date a informatiilor necesare functionarii si dezvoltarii scolii si a celor necesare la nivel judetean si national.
Asigurarea accesului la informatie a persoanelor si institutiilor interesate
- coordonarea strategiilor de promovare a scolii;
- existenta unor structuri desemnate pentru activitatea de relatii publice.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum ļ»æ

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics