.

FISA DE POST

DIRECTOR SERVICE

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST DIRECTOR SERVICE


1

1. Denumirea compartimentului:
Service

2. Denumirea postului:
Director service

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Directorului General Executiv

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
- un colectiv format din: director adjunct service, dispecer, operator arhiva, gestionari, operator laborator, operatori service.

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
- colaborare cu compartimentele Oficiul de Calcul, Comercial, Tehnic, Aprovizionare, Contabilitate, Marketing, Import-Export, Depozit/Magazine, Service-uri de la filiale / reprezentante.

9. Pregatirea si experienta:


10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
1.organizeaza, coordoneaza si verifica activitatea angajatilor compartimentului;

2.verifica sesizarile si intocmeste programarile pentru interventii;

3.preda dosarul utilizatorului si documentele necesare operatorului service care pregateste interventia;

4.preia solicitarile de revizii prevazute in contractele incheiate cu utilizatorii si intocmeste programarea deplasarilor la interventii;

5.verifica documentele sosite de la sesizari, revizii si activitati de laborator, le preda operatorilor arhiva pentru indosariere si arhivare;

6.verifica si aproba necesarele de materiale si piese de schimb intocmite de gestionar;

7.participa la analizele privind selectarea de noi furnizori, de noi produse
destinate comercializarii;

8.transmite Directorului Import-Export informari privind probleme de calitate
ale furniturilor comercializate, identificate in cursul activitatii Service;

9.reprezinta societatea in relatia cu reprezentantele din tara pe probleme de service;

10.organizeaza activitatea de specializare a personalului de service de la reprezentantele din tara, impreuna cu Seful Centrului de Instruire si Perfectionare;

11.verifica pontajele lunare si evalueaza activitatea personalului din subordine; intocmeste referate de premieri si penalizari;

12.instruieste periodic personalul din subordine pe linie de protectia muncii si P.S.I, completeaza "Fisele individuale de instructaj privind protectia muncii" pe care le pastreaza in cadrul compartimentului si raspunde de respectarea tuturor normelor de protectia muncii si P.S.I. in cadrul Compartimentului Service;

13.conduce comisia de expertiza tehnica si participa atunci cand este cazul la cercetari la fata locului;

14. verifica activitatea si gestiunile Service-urilor de la reprezentante, impreuna cu personalul desemnat din cadrul Comp. C.A.M.R.;

15.aproba centralizatoarele de decont, in baza carora vor fi achitate facturile de prestari servicii emise de reprezentante;

16.respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara si indeplineste orice alte sarcini de serviciu trasate de conducerea societatii.

17.Indeplinirea tuturor atributiilor de serviciu, precum si a celorlalte sarcini incredintate de conducerea ierarhica, conform Fisei postului, se face cu buna-credinta si cu respectarea prevederilor legale, ale contractului individual de munca si ale Regulamentului de ordine interioara.

18.Neindeplinirea atributiilor si a sarcinilor de serviciu, dupa caz, indeplinirea lor defectuoasa, incalcarea, in orice mod, cu intentie sau din culpa, a dispozitiilor legii civile (inclusiv cele privind raporturile de munca) si/sau ale legii penale referitoare la acestea, de natura a expune nejustificat societatea, inclusiv pe asociatii sai, unor sanctiuni materiale, contraventionale sau penale, ori prejudicierea reputatiei lor, producerea culpabila a unor daune societatii ori tertelor persoane, utilizarea de manopere dolosive, singur sau in intelegere cu altii, in scopul obtinerii, direct sau indirect, a unor avantaje, de orice natura, pentru sine sau in folosul altora si in detrimentul intereselor legitime ale societatii, atrag raspunderea personala, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala, in cazul in care actele si/sau faptele savarsite constituie infractiuni, potrivit legii.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics