.

FISA DE POST

DIRECTOR DE RESURSE UMANE

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST - DIRECTOR DE RESURSE UMANE


1. Denumirea compartimentului:

DEPARTAMENT RESURSE UMANE

2. Denumirea postului:

DIRECTOR RESURSE UMANE

3. Numele si prenumele salariatului:

NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:

Directorului General; Conducerii unitatii

5. Numele sefului ierarhic:

NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:

Inspectorii de personal, contabil, inspector protectia muncii si protectie civila, maistru instructor atelier scoala

7. Drept de semnatura:

Intern:

Extern:

8. Relatii functionale:

Cu toti angajatii societatii, fosti angajati, sefi de birouri si sectii, directori, precum si persoane care doresc sa se angajeze in cadrul societatii, inspectori ai ITM, etc. Redistribuirea temporara pe alte posturi de munca este posibila numai in cazuri de forta majora si pe baza unei instruiri prealabile, cu acordul scris al conducerii.

9. Pregatirea si experienta:

De baza : Facultatea de Psihologie sau Facultatea de Stiinte Economice sau Politehnica
De specialitate : specializare in psihologia muncii si organizationale dobandite prin absolvirea Facultatii de Psihologie, Masterat in Managmentul Resurselor Umane sau Psihologia Muncii si Organizationala
Cursuri speciale: de legislatia muncii

Experienta necesara:
Postul de Director de personal poate fi ocupat de orice persoana cu o pregatire corespunzatoare si care are cel putin 3 ani vechime in domeniu.
Acomodarea cu cerintele postului:
1. Pentru o persoana debutanta in profesie 6 luni
2. Pentru o persoana experimentata, acomodarea cu postul se realizeaza in 3 luni
Competentele locului de munca
- cunoaste si respecta prevederile din Manualul de Asigurarea Calitatii
- cunoaste prevederile Contractului Colectiv de Munca
- cunoaste prevederile Contractului Individual de Munca
- cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare
- cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara
- poseda experienta si capacitate profesionalza corespunzatoare postului
- cunoaste activitatea si legislatia in vigoare specifica compartimentului
- trebuie sa posede cunostinte de psihologie organizationala si diagnoza
- cunoaste un editor de text pe calculator
- trebuie sa stie sa opereze cu o baza de date (Excel, FOX, Access)
- trebuie sa stie sa utilizeze programul Power Point
- trebuie sa cunoasca un program statistic de prelucrare a datelor (SPSS, Statistica, Statview)
- cunoaste legislatia de personal in vigoare
- poseda cunostinte si deprinderi de editare texte, operare cu o baza de date, statistica
- poseda aptitudini de interelationare, capacitatea de a intelege comportamentul uman, de a conduce si de a motiva oamenii
- poseda aptitudini de planificare, organizare si control al activitatii de luare de decizii, initiativa

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

- Planifica, organizeaza si supervizeaza activitatile de resurse umane
- Organizeaza si coordoneaza intreg procesul de recrutare si selectie de personal pentru posturile vacante, aprobate de conducerea intreprinderii
- Asigura anuntarea la AJOFM a locurilor vacante, precum si in presa, in incinta intreprinderii si stabileste data concursului
- Participa la trierea CV-urilor, intervievarea si testarea candidatilor si se asigura de corecta desfasurare a concursurilor scrise; comunica rezultatele candidatilor, facand parte din comisia de incadrare si promovare a personalului
- Asigura interpretarea corecta si aplicarea politicilor de personal ale firmei
- Urmareste si raspunde de activitatea de stimulare a personalului, prin premii si sanctionarea persoanelor, conform normelor legale si prevederilor CCM
- Planifica si coordoneaza orientarea noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora in organizatie, urmarind la anumite perioade evolutia acestora, din punct de vedere a performantelor profesionale si adaptabilitatea acestora la cerintele societatii
- Elaboreaza Programul de instruire conform solicitarilor sefilor de compartimente si raspunde de organizarea cursurilor de perfectionare interne si externe, conform acestuia
- Tine evidenta documentatiei necesare a activitatii biroului, privind salarizarea, asigurarile sociale, fluctuatia de personal, angajari, promovari, transferuri, plecari din societate
- Controleaza activitatea de evidenta a carnetelor de munca, inregistrarea tuturor actelor la ITM, a contractelor individuale de munca, prestari servicii, evidenta concediilor medicale, pontajul, verifica corecta intocmire a dosarelor de pensionare, conform legislatiei in vigoare
- Coordoneaza realizarea si implementarea unui sistem de evaluare a performantelor profesionale ale angajatilor
- Coordoneaza activitatea de reactualizare a fiselor de post
- Coordoneaza activitatea de evidenta militara, aparare civila si BDS, precum si pe cea de protectie a muncii
- Realizeaza si raporteaza o serie de situatii cerute de conducerea societatii, privind structura personalului pe diverse categorii de varsta, sex, socio-profesionale, fluctuatia de personal, absenteismul, cauzele acestora, etc.
- Coordoneaza activitatea de organizare la nivel de societate, urmarind modificarile in structura la organigrama si RI
- Participa la solutionarea conflictelor de munca si plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor
- Elaboreaza proceduri de lucru in cadrul biroului, privind principalele activitati de resurse umane (recrutare si selectie, planificarea resurselor umane, instruire, evaluarea performantelor profesionale) si se asigura de respectarea acestora de catre intreg personalul biroului
- Rezolva prompt cererile venite din partea celorlalti angajati si le trateaza nediscriminatoriu
- Coopereaza cu ceilalti angajati ai biroului si ai societatii, colaboreaza cu onestitate cu acestia
- Mentine la standardele unei bune functionari, aparatele din dotare si anunta orice defectiune Oficiului de Calcul
- Executa calitativ si la termen sarcinile de serviciu
- Pastreaza confidentialitatea rezultatelor obtinute
- Vegheaza la respectarea normelor de tehnica securitatii muncii
- Respecta normele de securitate, impuse de societate
- Se achita la timp de toate responsabilitatile ce-i revin pe domeniul financiar-contabil
- Respecta programul de lucru, conform normelor interne ale societatii
- Respecta metodologiile de lucru ale domeniului sau de activitate si procedurile de sistem si de lucru, existente in cadrul societatii si urmareste ca intreg personalul din subordine, sa le cunoasca si sa le respecte
- Analizeaza periodic indicatorii calitatii proprii compartimentului si urmareste implementarea actiunilor corective
- Efectueaza instructajul periodic, in domeniul protectiei muncii si PSI
- Urmareste repartizarea elevilor practicanti, pe locuri de munca
- Realizeaza studii de previziune privind dinamica Departamentului de Resurse Umane din cadrul companiei
- Consiliaza managerii privitor la relatiile cu angajatii, problemele juridice ale negocierilor cu liderii sindicali etc.
- Consiliaza managerii pentru perfectionarea pregatirii profesionale
- Stabileste un contact permanent cu reprezentantii angajatilor
- Supervizeaza respectarea normelor de protectia muncii si comunicarea rezultatelor controalelor managerilor
- Supervizeaza intretinerea bazei de date a angajatilor
- Participa in echipa de expertizare a accidentelor de munca

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics