.

FISA DE POST

COORDONATOR LABORATOR PREPARATE CULINARE

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST COORDONATOR LABORATOR PREPARATE CULINARE


1

1. Denumirea compartimentului:
 Laborator Preparate Culinare (LPC)

2. Denumirea postului:
Coordonator Laborator Preparate Culinare

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
direct, in ordine ierarhica, Directorului General si managerului din obiectivul in care isi desfasoara activitatea

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
echipa din schema de lucru pe LPC si raspunde direct de activitatea acestora in fata managerului de obiectiv.

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:9. Pregatirea si experienta:


10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
a. Este gestionarul direct al tuturor materiilor prime intrate in stocul necesar procesului de productie, al tuturor produselor finite rezultate, precum si al instrumentarului de lucru din bucatarie, vesela grea, usoara sau moale, gestiune care functioneaza sub beneficiu de inventar;
b. Primeste ordinele de productie pentru comezile ce urmeaza sa intre in lucru, sub semnatura si raspundere directa;
c. Intocmeste necesarul de consum avand la baza ordinele de productie pentru perioada urmatoare, necesar ce se preda sub forma de ordin de achizitie managerului obiectivului;
d. Raspunde direct de toate documentele insotitoare ale materiilor prime, in sensul receptionarii acestora (al materiilor prime) numai pe baza de: factura fiscala, bon fiscal stampilat de unitatea emitenta, proces verbal de achizitie de la producatori particulari;
e. Receptia marfurilor si materialelor de lucru in unitate se face numai insotita de documentele mentionate la paragraful precedent., bucatarul coordonator avand obligatia sa semneze factura la receptia acesteia in unitate si sa semneze NIR-ul prin care se atesta intrarea acesteia in gestiune. Pentru intocmirea NIR-ului, dupa ce receptioneaza marfa si semneaza de primire, preda factura managerului de obiectiv sau persoanei desemnate de acesta;
f. La receptionarea materiilor prime verifica termenele de garantie ale acestora, precum si daca acestea corespund calitativ, din punct de vedere fizic si organoleptic. In cazul in care materiile prime nu corespund indicilor de calitate mentionati sau nu sunt insotite de certificate de calitate unde normele sanitar-veterinare specifica acest lucru, coordonatorul LPC are obligatia sa nu permita intrarea in depozit/laborator a materiilor prime in cauza;
g. Raspunde direct de desfasurarea procesului de productie in LPC respectand conditiile reglementate de lege (respectarea fluxului tehnologic si al normelor igienico-sanitare), incepand de la receptie, depozitare, prelucrare preliminara si finala pana la predarea preparatelor finite;
h. Verifica atent calitatea preparatelor culinare inainte de iesirea acestora din LPC, avand obligatia sa testeze esantioane de preparate din urmatoarele puncte de vedere: gust, miros, aspect;
i. Permite iesirea preparatelor culinare sau a altor materii prime din LPC numai pe baza de dispozitie de livrare sub semnatura sa in calitate de gestionar;
j. Raspunde direct pentru folosirea in procesul de productie a materiilor prime cu cel mai bun raport calitate / pret, avand obligatia sa prezinte, in ordinele de achizitie intocmite, toate detaliile necesare pentru a fi facuta cea mai buna achizitie;
k. Organizeaza, in functie de necesitati, si propune managerului de obiectiv programul de lucru pentru echipa de lucru din LPC;
l. Coordoneaza activitatea generala in LPC, stabilind responsabilii de sectii, echipele de bucatari, instruind si verificand activitatea tuturor membrilor echipei de lucru din subordinea sa;
m. Propune managerului de obiectiv sanctiuni sau, in functie de gravitatea faptei constatate si dovedite, propune desfacerea contractului de munca a celui in cauza, aflat sub conducerea coordonatorului LPC. Aceste propuneri se fac numai sub forma de referat scris, bazat pe situatii reale dovedite, si sunt aplicabile cu aprobarea Directorului General;
n. Raspunde de felul in care sunt folosite utilajele, mobilierul si instrumentarul din LPC, fiind raspunzator direct, 100% in cazul distrugerii sau deteriorarii determinate de folosirea necorespunzatoare a acestora, in cazul in care nu este cunoscut faptasul. In cazul in care este cunoscut angajatul care nu a respectat normele de utilizare si intretinere a inventarului greu si usor din LPC, acesta suporta pagubele provocate societatii in proportie de 80% iar coordonatorul LPC in proportie de 20 %. Distrugerea sau deteriorarea este constatata de o comisie formata din Directorul Economic al unitatii in calitate de Presedinte, managerul de obiectiv si un bucatar, altul decat coordonatorul LPC sau bucatarul implicat in incident, iar dupa caz si un reprezentant service. Valoarea prejudiciului este evaluata avand la baza valoarea de inventar sau de achizitie a bunurilor in cauza;
o. Semnaleaza din timp managerului de obiectiv orice situatie ce poate duce la neindeplinirea in conditiile cerute a unuia sau mai multe ordine de productie, si propune masuri urgente ce sunt menite sa resolve situatia aparuta.
p. Pastreaza confidentialitatea asupra afacerilor si informatiilor referitoare la activitatile desfasurate de companie,care - daca ar fi communicate altei terte persoane - ar produce prejudicii materiale si morale companiei.
q. Respecta circuitul intern privind circulatia documentelor.Are interdictia de a oferi sub orice forma unei terte persoane,cu exceptia sefilor directi -care au dreptul sa intre in posesia acestor informatii potrivit procedurilor interne de lucru- : informatii, documente originale sau copii ale acestora ce fac referire sau reprezinta clientii companiei si care fac obiectul unei activitati considerate de drept ca facind parte din portofoliul companiei.Pot fi oferite unei terte persoane : orice material publicitar sau informatie care face parte din oferta oficiala a companiei.
r. Drepturile angajatului sint cele prevazute de legislatia in vigoare,de legislatia muncii dar si de clauzele contractuale negociate inainte de semnarea contractului de munca.
s. Divulgarea oricaror informatii,sub orice forma,care pot periclita desfasurarea normala a activitatilor companiei in conformitate cu legislatia in vigoare implica de drept despagubirea companiei de catre angajat cu suma echivalenta cu profitul prognozat in cazul sau cazurile vizate de respectivele informatii.Despagubirea se va face de drept in termen de trezeci de zile lucratoare.Dupa aceasta data debitorul va fi executat de drept.
t. Sub puterea sanctiunii de la paragraful precedent, se interzice angajatului sa desfasoare activitati pentru orice tert,care constituie concurenta neloiala pentru companie, ndiferent de forma de proprietate sau tip de persoana: fizica sau juridica.
 

Raspunderea gestionara:
a. Coordonatorul LPC raspunde gestionar, pentru toate diferentele constatate de comisiile de inventariere stabilite de Consiliul Director.
b. Pentru raspunderea gestionara, coordonatorul LPC constituie garantie de buna executie, prin retinere salariala lunara.


12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
a.Nerespectarea atributiilor si obligatiilor din prezenta fisa a postului de catre coordonatorul LPC se sanctioneaza, pe baza de referat scris catre Directorul General, la propunerea managerului de obiectiv sau la autosesizarea Directorului General;
b.Sanctionarea se face, dupa caz, sub forma de avertizare, prin retinere din salariu in procent in functie de gravitatea abaterii, iar pentru situatiile in care este periclitata activitatea LPC sau a companiei - cu executarea garantiei, desfacerea contractului de munca si penal.

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics