.

FISA DE POST

CONFECTIONER

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST CONFECTIONER


1

1. Denumirea compartimentului:


2. Denumirea postului:
Confectionera

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
conducatorului locului de munca

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:


9. Pregatirea si experienta:
de specialitate

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
1.Respectarea programului de munca, a graficul individual de lucru stabilit in cadrul programului de functionare a societatii, sa respecte cu rigurozitate regulile stabilite pentru accesul in incinta, intrarea si iesirea din unitate,subunitate si locul de munca;
2.Sa realizeze norma de munca;
a. primirea si luarea la cunostiinta a programului sau comenzii de lucru, a instructiunilor de lucru
b.primirea materialelor, a materiilor prime, a sculelor si a dispozitivelor necesare pentru executarea lucrarii sau a lotului de produse
c. asezarea, controlul, fixarea si scoaterea dispozitivelor si a sculelor, precum si reglarea acestora in vederea realizarii regimului necesar de lucru
d.respectarea ordinei si disciplinei la locul de munca, a sarcinilor date de catre sefii ierarhici.
e.respectarea prescriptiilor cuprinse in documentatia tehnica si tehnologica, in normele, standardele si indicatiile de lucru cu privire la utilizarea rationala a capacitatiilor de productie incredintate, a regimurilor de functionare a utilajelor, a calitatii produselor
f.predarea productiei realizate la sfarsitul lotului sau comenzii
g.degajarea la timp a locurilor de munca de materiale prelucrate si de deseuri, contribuind astfel la inlaturarea cauzelor unor eventuale accidente si ocuparea unor nejustificat a unor suprafete de productie, contribuind in felul acesta la folosirea neeconomicoasa a spatiilor de productie

3. Operativitate in executarea sarcinilor si indeplinirea corecta a sarcinilor
h.inainte de inceperea lucrului : verificarea utilajulajului si pregatirea lui in vederea executarii sarcinii, cunoasterea temeinica a operatiei sau lucrarii pe care trebuie sa o efectueze, verificarea existentei in zona de munca a tuturor obiectelor necesare efectuarii ei, aducerea la cunostiinta personalului de deservire a lipsei unor mijloace tehnico-materiale si a eventualelor deficiente in functionarea uitlajelor i.in timpul lucrului : mentinerea ordinei la locul de munca, supravegherea bunei functionari a utilajului si mentinerea lui in stare de functionare, semnalizarea la timp a personalului de deservire in cazul unor deficiente ivite in procesul de productie
j.la terminarea lucrului : asezarea sculelor si a dispozitivelor in dulapuri sau predarea la magazie, curatirea si stergerea utilajului, curatenia pe toata suprafata locului de munca, predarea locului de munca schimbului urmator ( daca este cazul )
4. Sa respecte normele interne si standardele ce stabilesc in principal conditiile tehnice de confectionare a imbracamintei, normele si prescriptiile privitoare la calitate, caracteristici, dimensiuni si alte elemente ce definesc un produs;
5. Sa respecte procesul tehnologic de confectionare :
-. executarea in totalitate a operatiilor de prelucrare a materiei prime, in vederea transformarii ei in produs finit de imbracaminte :
- receptia si depozitarea
- confectionarea
- finisarea
- transportul produselor
6. Sa respecte normele de consum prin economisirea de materii prime, materiale, sa inlature cauzele de functionare in gol a utilajelor si instalatiilor pentru evitarea consumurilor nejustificate de energie si sa aduca la cunostinta orice abatere in acest sens pentru utilizarea integrala a capacitatilor de productie
7. Sa respecte graficul individual de lucru stabilit in cadrul programului
de functionare a societatii, sa respecte cu rigurozitate regulile stabilite pentru accesul in incinta, intrarea si iesirea din unitate,subunitate si locul de munca;
8. Sa raspunda integral sarcinilor de serviciu, exigentelor cantitative si calitative
9. Sa execute lucrarile de calitate, iar in cazul in care se vor constata rebuturi, acestea se vor imputa persoanei in sarcina careia au fost stabilite
10. Se preocupa in mod deosebit de eficienta lucrarilor
11. Sa aibe un comportament adecvat fata de colaboratorii superiori prin spirit de conciliere, de echipa si de informare reciproca
12. Respectarea dispozitiilor, a reglementarilor legale, a secretului profesional si al functiei pe care o ocupa.
13. Persoanele incadrate pe acest post au obligatia de a anunta conducerea sectiei, respective conducerea societatii, in cazul in care descopera ca sufera de o boala contagioasa care reprezinta un pericol epidemiologic
14. De asemenea au obligatia de a efectua periodic analizele medicale, in vederea stabilirii starii de sanatate, precum si de ori de cate ori suspecteaza sau este suspectat ca sufera de o boala contagioasa.
15. Angajatul are obligatia de a se supune controlului personalului de conducere, precum si de a aduce la cunostiinta acestui personal a oricarei nereguli descoperita in desfasurarea activitatii.
16. Sa cunoasca si sa respecte cu rigurozitate normele de protectia muncii si de prevenire a incendiilor, inclusiv prescriptiile specifice atat la locul de munca in care isi desfasoara activitatea cat si la celelalte locuri la care au acces:
- salariatul pe acest post este obligat sa poarte pe timpul lucrului echipamentul de lucru;
- sa nu discute in timp ce masina functioneaza;
- sa nu foloseasca masini, utilaje fara aparatori de protectie, iar instalatiile electrice sa fie prevazute cu legatura la pamant;
- sa nu intervina la masina in timpul functionarii, ci numai dupa ce a fost oprita, pentru interventii ca ungere, curatare reglare;
- locul de munca sa nu fie aglomerat cu obiecte, unelte, foarfece, etc ce pot duce la accidente;
- cand intervine la mecanismul suveiii sa nu tina picioarele pe pedala;
- in cazul in care ata se infasoara pe volant masina se va opri de la butonul de comanda si se vor curata cu ajutorul unui foarfece, straturile de ata depuse;
- pentru a se evita incepaturile de ac, masinile vor fi prevazute cu aparatori la tija acului, iar la masinile de cusut nasturi vor fi dotate cu vizor de protectie

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Sustragerea de materiale si materii prime din unitate si de bunuri personale al personalului angajat in unitate, se considera ca abatere disciplinara grava si se pedepseste conform legilor in vigoare, disciplinar, material, civil, contraventional si penal.
Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea ei.
Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea fiecaruia se stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si, atunci cand este cazul, in functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.
Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste potrivit valorii acestora de la data platii.
Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in munca.
Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.
In cazul in care, prin neindeplinirea atributiilor si obligatiilor mai sus mentionate sau prin indeplinirea lor necoreaspunzatoare se aduc prejudicii societatii, persoana incadrata pe acest post, va raspunde disciplinar, material, civil, contraventional si penal.


13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics