.

FISA DE POST

ASISTENT MEDICAL DE IGIENA CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST ASISTENT MEDICAL DE IGIENA CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA


1

1. Denumirea compartimentului:
Corpul de Asistenta Medicala

2. Denumirea postului:
Asistent medical de igiena Centrul de Ingrijire si Asistenta

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
director, medic, asistent medical sef

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
medic,asistent medical sef,asistent med.dietetician,cu organisme private,institutii,personae fizice,bucatarie,magazine,celelalte sectii din unitate.


9. Pregatirea si experienta:


10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
Atributiile postului :
1.Organizeaza si raspunde de intreaga activitate de igiena a unitatii.
2.Participa la raportul de garda al medicilor,semnaleaza aspectele din sectie cu privire la modul de respectare a normelor de igiena si dezinfectie de catre personalul mediu si auxiliar si face propuneri pentru corelarea deficientelor constatate.
3.Controleaza si raspunde de asigurarea sterilizarii instrumentelor,a tuturor masurilor de asepsie si antisepsie necesare prevenirii si transmiterii infectiilor intraspitalicesti .
4.Controleaza modul de respectare a normelor de igiena si dezinfectie de catre personalul din bucatarie,oficiu de alimente si magazia de alimente si face propuneri pentru corectarea deficientelor constatate.
5.Controleaza modul de respectare a normelor de igiena si dezinfectie de catre personalul din spalatorie si face propuneri pentru corectarea deficientelor constatate
6.Trimestrial face instructajul personalului mediu si auxiliar cu privire la normele de igiena si dezinfectie obligatorii pentru fiecare compartiment din unitate.
7.Intocmeste lunar necesarul de materiale si produse de igiena si dezinfectie,specificind cantitatile necesare pentru respectarea normelor de igiena si dezinfectie obligatirii.
8.Distribuie lunar si tine evidenta stricta a materialelor si produselor de igiena distribuite, pentru beneficiari cat si pentru curatenia in unitate.
9.Are o tinuta corespunzatoare fata de colegi,asistati si vizitatori.
10.Este interzisa agresarea verbala sau fizica a asistatilor avand obligatia de a mentine un climat adecvat unitatii.

Responsabilitatile postului
1.Respecta normele legale in vigoare privind protectia muncii cat si regulile de prevenire si stingere a incendiilor.
2.Respecta secretul de serviciu,confidentialitatea despre activitatea din unitate si despre asistatii internati in unitate; in relatia cu mass-media respecta ordinul directorului.
3.Respecta ROI si ROF.
4.Raspunde de insusirea si respectarea normelor de protectia muncii si a masurilor de aplicare a acestora, astfel incat sa fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidente si imbolnavire profesionala.
5.Raspunde de modul de desfasurare a activitatii astfel incat sa nu expuna la pericol de accidente sau imbolnavire profesionala atat propria persoana cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca.
6.Are obligatia si raspunde de modul de aducere la cunostinta conducatorului locului de munca in legatura cu orice defectiune tehnica sau situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala.
7.Are obligatia si raspunde de modul de aducere la cunostinta conducatorului locului de munca referitor la accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca.
8.Tine evidenta carnetelor de sanatate ale angajatilor si va verifica periodic daca acestia au analizele efectuate in timp util.
9.Raspunde de respectarea normelor igienico-sanitare in cadrul unitatii (dormitoare, grupuri sanitare,holuri,sali de mese, cabinet medical),in blocul alimentar,in magazia de alimente, in spalatorie si calcatorie.
10.Va face parte din comisia de primire-receptie a alimentelor,mat.sanitare si de igiena, verifica certificatele de calitate ale alimentelor precum si termenele de valabilitate inscrise de producator.
11.Va monitoriza perioadele de vaccinare ale asistatilor avand obligatia de a lua legatura cu Directia de Sanatate Publica.
12.Raspunde de corectitudinea executarii sterilizarii avand ca preocupare permanenta aprovizionare cu testele corespunzatoare,precum si verificarea valabilitatii acestora cu ajutorul DSP .
13.In cazul aparitiei unor boli infectoconagioase cu declarare obligatorie,are obligatia de a intocmi ancheta epidemiologica primara informind in acelasi timp DSP.
14.Va supraveghea in permanenta folosirea corecta a substantelor dezinfectante si de curatenie.
15.Va verifica zilnic existenta probelor de alimente precum si graficul de temperatura.
16.Va supraveghea indeaproape efectuarea dezinsectiei,deratizarii efectuate de societatiabilitate
17.Va controla ritmicitatea ridicarii produselor menajere, biologice, alimentare de catre firme abilitate.
18.Raspunde de respectarea NGPM si PSI la locul de munca

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Nerespectarea atributiilor din fisa postului va duce la sanctionarea disciplinara,conform C M.


13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics