.

FISA DE POST

ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


FISA DE POST - ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA


 1. Denumirea compartimentului:

CONDUCERE / ADMINISTRARE

2. Denumirea postului:

ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA

3. Numele si prenumele salariatului:

NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:

Nu este cazul

5. Numele sefului ierarhic:

Nu este cazul

6. Subordoneaza:

Intreg personalul unitatii

7. Drept de semnatura:

Intern:

Extern:

8. Relaţii functionale:

-are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale;
-are relatii cu toate persoane juridice si persoane fizice care legaturi economice cu societatea.

9. Pregatirea si experienta:

Studii:
-absolvent al invatamantului superior economic de specialitate;
Vechime:
-sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii economice;
Cunostinte:
-sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si economic;
Aptitudini:
-inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);
-capacitate de organizare si conducere a activitatii economice;
-capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
-corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii;

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

Administratorul societatii conduce activitatea din compartimente si are urmatoarele atributii:
- raspunde de evidenta contabila,financiara si de gestiune din S.C................................S.R.L..pe baza reglementarilor in vigoare in domeniile financiar,contabil si de gestiune impreuna cu SC ................................... S.R.L.. cu , care are contract de prestare servicii nr...din...../..../200..;
- elaboreaza fisa postului pentru personalul ce va fi angajat impreuna cu sefii compartimentelor;
- raspunde de arhivarea documentelor:asigura pastrarea in arhiva proprie , timp de 10(zece)ani a tuturor registrelor de contabilitate si a documentelor justificative ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate cu exceptia statelor de salarii ce se pastreaza timp de 50(cincizeci) ani,
- asigura respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor cu privire la intocmirea si utilizarea documentelor justificative pentru toate operatiunile patrimoniale si inregistrarea lor in contabilitate in perioada la care se refera ;
- semneaza documentele contabile de cumparare de la S.C. .......................................S.R.L. in conformitate cu prevederile Legii 82/1991,cu modificarile si completarile ulterioare;
- raspunde de relatia cu clientii societatii, de incasarile si platile necesare bunei functionari a societatii comunicand ori de cate ori i se solicita de catre asociati , evidente legate de situatii legate de evolutia strategiei de dezvoltare a firmei ,
- prospecteaza piata cautand sa atraga noi clienti , tine cont de oferta concurentei pe care trebuie permanent sa o aduca la cunostinta asociatilor ,
- are drept de semnatura pe documentele justificative si in banca ,
- transmite compartimentului de contabilitate lunar,toate informatiile necesare stabilirii corecte a drepturilor salariale ale personalului si completarea corecta in R.G.E.S.potrivit HG 290/04.03.2004 si a art.34 din C.M. si pentru intocmirea raportarilor lunare ,
- efectueaza operatiuni de incasari si plati (prin casirie sau prin virament) , asigura virarea incasarilor in contul si banca societatii , iar extrasele lunar se transmit la compartimentul de contabilitate ,
- organizeaza si asigura exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale in viguare;
- organizeaza inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale in viguare;
- raspunde de inregistrareasi miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si de casarea acestora cu toate actiunile conexe(dezmembrare,valorificare,etc.)
- formuleaza pentru uzul asociatilor observatii si propuneri de naturalegislativa,metodologica,procedurala sau organizatorica.
- examineaza legalitatea,regularitatea si conformitatea operatiunilor,identifica risipa si gestiunea defectuasa si fraudele,iar pe aceste baze,propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati,dupa caz.
- respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare avand grija ca si angajatii societatii sa o faca;
- respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al societatii,aducandu-l si la cunostinta personalului din subordine ,
- raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului;
- pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces;
- rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate , trasate de asociati sau colaboratori angajati ai societatii,
- In absenta motivata'inlocuitorul sau este ..................................... ;
- reprezinta societatea pe plan local jud............ , in relatia cu institutii publice locale si cu terti;
- actualizarea atributiilor se va face functie de modificarile organizatorice legislative care apar ,
- emite decizii cu privire la buna desfasurare a activitatii din unitate

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
statiarosiori
6 May - 14:26
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics